Corona maatregelen Centrum Voortplantingsgeneeskunde

Het Centrum Voortplantingsgeneeskunde begint stapsgewijs weer met de vruchtbaarheidsbehandelingen.

Hiervoor zijn een aantal maatregelen opgesteld.

Deze maatregelen zijn op basis van:

  • Landelijke afspraken
  • Europese richtlijnen
  • Beleid van het IVF-laboratorium in Tilburg.

Hieronder leest u welke maatregelen zijn genomen en wat dit voor u betekent.

We snappen dat het voor u soms heel lastig kan zijn. Wij hopen op uw begrip voor deze regels. We doen ons best om alles zo goed en vooral veilig mogelijk te laten verlopen.

Welke maatregelen zijn er genomen?

U mag niet naar het ziekenhuis komen bij:

  • Een vastgestelde Coronabesmetting
  • Neusverkoudheid
  • Hoestklachten
  • Keelpijn
  • Koorts

U kunt dan geen vruchtbaarheidsbehandeling ondergaan.

Vruchtbaarheidsbehandelingen

De behandelingen worden weer opgestart. Wacht u op een operatie? Dan krijgt u hierover apart bericht via de operatieplanner Gynaecologie. Ook hier moet u rekening houden met een langere wachttijd.

Ovulatie inductie (OI), intra-uteriene inseminaties (IUI) en plaatsen van ingevroren embryo’s (CryoET)

Als uw menstruatie is begonnen en u wilt starten met een behandelingscyclus belt u op werkdagen tussen 08.30 en 12.45 uur en van 13.30 en 16.30 uur naar ons secretariaat, telefoonnummer: (073) 553 86 60. 

IVF en ICSI

Wij roepen u op aan de hand van onze wachtlijst. We houden voor de volgorde rekening met medische redenen. U hoeft u dus niet zelf aan te melden.

Invriezen van zaad- of eicellen

Het invriezen van zaad- of eicellen voor vruchtbaarheidsbehoud bij bijvoorbeeld kankerbehandeling blijft mogelijk. Wij roepen u op na een verwijzing van uw behandelend arts.

Oriënterend Fertiliteitsonderzoek (OFO)

Nieuwe patiënten en patiënten die al een eerste gesprek hebben gehad worden ingepland voor een (vervolg) afspraak op het Centrum Voortplantingsgeneeskunde. Het intake- en adviesgesprek gaat zoveel mogelijk per videoconsult.

Voor echoscopisch onderzoek en bloedonderzoek vragen we u om zoveel mogelijk alleen te komen naar het ziekenhuis. Is het voor u echt nodig dat er iemand meekomt, dan mag u uw partner meenemen. Kinderen mogen niet mee komen naar de afspraak.

Evaluaties

Evaluaties gaan voor zover mogelijk, per videoconsult of telefonisch door.

Semenanalyse

Kreeg u van uw arts het verzoek om uw zaadmonster in te leveren voor een semenanalyse? Dan mag u bellen met een medewerker van het klinisch chemisch laboratorium op telefoonnummer: (073) 553 27 64 om een afspraak te maken.

Bloedafname

Bloedafname gaat gewoon door. Heeft u nog bloedformulieren, probeer dan de bloedafname zoveel mogelijk te combineren met een andere afspraak in het ziekenhuis. Ook op de buitenpoli’s van het JBZ kan bloed worden afgenomen.

Voortaan moet u eerst een afspraak maken voor bloedafname . Dit kan online. Kijk voor meer informatie op de pagina JBZ Prikafspraak.

 

Semenopwerktest (SOT)

Heeft u een aanvraagformulier voor een SOT van uw arts gekregen? Dan kunt u via het telefoonnummer op het formulier een afspraak maken met het Centrum Voortplantingsgeneeskunde Brabant in Tilburg.

Afspraken nieuwe patiënten en evaluatiegesprekken

Uw eerste afspraak als nieuwe patiënt of uw evaluatiegesprek met de arts of verpleegkundige proberen we als telefonisch consult of videoconsult door te laten gaan. In deze onzekere tijd weten we niet of dit altijd lukt. Als uw afspraak niet kan doorgaan ontvangt u hierover bericht.

Corona en zwangerschap

Het is nog onbekend wat het effect is van een Coronabesmetting op een jonge zwangerschap en zwangere.

Tot slot

Tijdens deze periode van het Coronavirus proberen we zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met uw gezondheid en die van de medewerkers van het ziekenhuis. Zo proberen we de verspreiding van het virus af te remmen. Daarom zijn deze maatregelen genomen. Heeft u vragen? Of heeft u behoefte aan een persoonlijk gesprek over uw situatie? Neem dan gerust contact met ons op.

Dit kan via de digitale Kinderwenspoli of van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 12.45 uur en van 13.30 tot 16.30 uur, via telefoonnummer: (073) 553 86 60.

 

Code COR-010
Laatste revisie: 1 september 2020 - 15:18