Contactpersoon bij het researchteam Longgeneeskunde

Neemt u (mogelijk) deel aan een onderzoek/studie van Longgeneeskunde? Dan is een van de researchcoördinatoren of medewerker uw contactpersoon.

Het researchteam Longgeneeskunde bestaat uit:

Heeft u vragen over het onderzoek/studie waar u aan mee doet?

Dan kunt u bellen naar het Researchteam Longgeneeskunde: telefoonnummer (073) 553 35 55. Zij zijn bereikbaar van 09.00 tot 16.30 uur. U kunt ook een e-mail sturen naar: trialonclong@jbz.nl.

Wanneer kunt u bellen?

  • als u vragen heeft over de studie, waaraan u (mogelijk) deelneemt;
  • voor het maken of verzetten van afspraken voor een controlebezoek studie;
  • als u informatie wilt doorgeven, die te maken heeft met de studie.

Heeft u (medische) vragen tijdens kantooruren?

  • Met (medische) vragen en/of zorgproblemen, kunt u bellen met de polikliniek Longgeneeskunde. De medewerker plant in overleg met u een telefonische afspraak in bij de verpleegkundig specialist, voor dezelfde dag of op een later tijdstip als uw vraag kan wachten. De polikliniek Longgeneeskunde is op werkdagen te bereiken van 08.30 - 17.00 uur, telefoonnummer (073) 553 24 63.

Heeft u spoedvragen buiten kantooruren?

Voor dringende zaken ’s avonds na 17.00 uur, ’s nachts en in het weekend kunt u bellen met de Spoedeisende Hulp: telefoonnummer (073) 553 27 00.

E-consult via MijnJBZ

Heeft u niet-spoedeisende medische vragen, dan kunt u contact opnemen met de verpleegkundig specialist via E-consult in uw JBZ-dossier. Ga naar www.mijnjbz.nl en log daar in met uw Digid met sms code.

Met een e-consult kunt u vragen stellen aan uw zorgverlener. Dit betekent dat u een beveiligde e-mail kunt sturen via MijnJBZ. Uw zorgverlener heeft met u afgesproken wanneer u een reactie krijgt. Dit e-consult is een consult zonder beeld, u kunt elkaar dus niet zien.

Code ONC-314
Laatste revisie: 1 mei 2020 - 11:14