Contactpersoon bij het researchteam Longgeneeskunde

Neemt u (mogelijk) deel aan een onderzoek/studie van Longgeneeskunde? Dan is een van de researchcoördinatoren of medewerker uw contactpersoon.

Het researchteam Longgeneeskunde bestaat uit:

Heeft u vragen over het onderzoek/studie waar u aan mee doet?

Dan kunt u bellen naar het Researchteam Longgeneeskunde: telefoonnummer (073) 553 35 55. Zij zijn bereikbaar van 09.00 tot 16.30 uur. U kunt ook een e-mail sturen naar: trialonclong@jbz.nl.

Wanneer kunt u bellen?

  • als u vragen heeft over de studie, waaraan u (mogelijk) deelneemt;
  • voor het maken of verzetten van afspraken voor een controlebezoek studie;
  • als u informatie wilt doorgeven, die te maken heeft met de studie.

Heeft u (medische) vragen tijdens kantooruren?

  • Met medische vragen en/of zorgproblemen, kunt u bellen met de verpleegkundig specialist Longgeneeskunde. Zij zijn te bereiken op werkdagen tussen 09.30 en 11.00 uur, telefoonnummer (073) 553 23 55.
  • Heeft u medische vragen die niet kunnen wachten tot het (volgend) telefonisch spreekuur? Dan kunt u tussen 08.30 en 17.00 uur bellen naar de polikliniek Longgeneeskunde, telefoonnummer (073) 553 24 63.

Heeft u spoedvragen buiten kantooruren?

Voor dringende zaken ’s avonds na 17.00 uur, ’s nachts en in het weekend kunt u bellen met de Spoedeisende Hulp: telefoonnummer (073) 553 27 00.

E-consult via MijnJBZ

Heeft u niet-spoedeisende medische vragen, dan kunt u contact opnemen met de verpleegkundig specialist via E-consult in uw JBZ-dossier. Ga naar www.mijnjbz.nl en log daar in met uw Digid met sms code.

Met een e-consult kunt u vragen stellen aan uw zorgverlener. Dit betekent dat u een beveiligde e-mail kunt sturen via MijnJBZ. Uw zorgverlener heeft met u afgesproken wanneer u een reactie krijgt. Dit e-consult is een consult zonder beeld, u kunt elkaar dus niet zien.

Code ONC-314
Laatste revisie: 24 juli 2019 - 13:49