Carnavalsmuziek blijven horen? Bescherm je oren!

30 januari 2019

Uit onderzoek van de Erasmus Universiteit is gebleken dat 1 op de 7 kinderen tussen de 9 en 11 jaar aan gehoorschade lijdt door lawaai. Veel van hen hebben blijvend last van harde geluiden of oorsuizen. De KNO (keel-, neus- en oor) artsen van het Jeroen Bosch Ziekenhuis willen rondom het Oeteldonkse Carnaval aandacht vragen voor dit onderwerp. Zij doen dit door op twee momenten gratis gehoorbescherming aan de jeugd uit te delen. 

De gehoorbescherming heeft de naam Kwèèkdempers gekregen en is mogelijk gemaakt door de Stichting Vrienden van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Dankzij donaties kunnen zij acties als deze financieel ondersteunen. 

KNO-arts Susanne Balter: “We zien in het Jeroen Bosch Ziekenhuis meer en meer kinderen die lawaaischade hebben opgelopen en daardoor gehoorverlies hebben. Vaak komt dit door muziekspelers die te hard worden aangezet. Wij vinden het dus heel belangrijk om er aandacht te geven en ouders en kinderen bewust te maken van de risico’s. Het fijne is dat het zo makkelijk is tegen te gaan is. Simpelweg door je oren te beschermen”.

Overhandiging eerste Kwèèkdempers

Dr. Balter zal namens de vakgroep Keel-Neus- en Oorgeneeskunde en het Bestuur van de Stichting Vrienden de eerste Kwèèkdempers overhandigen aan jeugdige carnavalsvierders op zondag 3 februari  tijdens de Koekerellenkwèk in Café De Smidse.  

Tevens delen de KNO-artsen op zaterdag 2 maart de Kwèèkdempers  gratis uit aan de aanwezige jeugd tijdens de Keinderkupkesfeest in het Theater aan de Parade. Hierbij geldt: op is op. 

Rood-wit-geel

De gehoorbescherming is herbruikbaar, je kunt er dus een lange tijd mee doen. Om ze niet kwijt te raken, wordt er een touwtje meegeleverd. En hoe toepasselijk is dat: de ‘Kwèèkdempers’ dragen – net als alle Oeteldonkers - trots het rood-wit-geel.

Stichting Vrienden Jeroen Bosch Ziekenhuis

De Stichting Vrienden Jeroen Bosch Ziekenhuis werft fondsen om projecten mogelijk te maken die het verblijf van patiënten en bezoekers in het Jeroen Bosch Ziekenhuis veraangenamen. Welke projecten wij inmiddels gerealiseerd hebben leest u op onze website: www.vriendenjbz.nl 

Jeroen Bosch Ziekenhuis

Jij verdient zorg die bij je past, dichtbij en op jouw manier geboden. Samen bepalen we wat je nodig hebt en van wie, zodat jij zo lang mogelijk het leven kan leiden dat jij wilt. Wij zetten daarvoor al onze expertise in en zoeken de samenwerking. Bijvoorbeeld met je familie en vrienden, je huisarts, de gemeente en de thuiszorg. Daar staan wij voor als Jeroen Bosch Ziekenhuis.  Gewoon, omdat jij ertoe doet

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (’s-Hertogenbosch) is een groot topklinisch ziekenhuis met ruim 760 bedden en ruim 4.000 medewerkers. De 260 medisch specialisten zijn binnen het Jeroen Bosch Ziekenhuis georganiseerd in de Bossche Specialisten  Coöperatie (BSC). Het ziekenhuis verzorgt samen met de BSC de medisch-specialistische zorg in de regio ’s-Hertogenbosch en Bommelerwaard. Voor meer informatie www.jeroenboschziekenhuis.nl. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Saskia Byvanck, afdeling Marketing & Communicatie, tel. (073) 553 84 48 of e-mail : s.byvanck@jbz.nl

Noot voor de pers

Mocht u bij de overhandiging van de eerste Kwèèkdempers willen zijn, wilt u dit dan via communicatie@jbz.nl laten weten? Dan kunnen wij De Oeteldonkse Club hierover informeren.  

Laatste revisie: 31 januari 2019 - 11:48