Cardiologische zorg regio Den Bosch klaar voor de toekomst

Voor mensen met een cardiologische aandoening is het belangrijk dat zij, ondanks hun ziekte zo goed mogelijk kunnen blijven functioneren in hun dagelijks leven. Zorg dichtbij huis is hiervoor erg belangrijk. Daarom hebben de zorgverleners uit de regio ’s-Hertogenbosch de krachten gebundeld en een netwerk gevormd om de cardiologische zorg op de juiste plaats te bieden.

Cardiologen, huisartsen, verpleegkundig specialisten, praktijkondersteuners en apothekers hebben samenwerkingsafspraken gemaakt rondom hartfalen en atriumfibrilleren. De afspraken zijn er vooral op gericht om de zorg - zoveel als verantwoord is - in de eigen woonomgeving van de patiënt te verlenen.

Vaker dan gewenst ontstaat er tijdens de overdracht tussenzorgverleners, verwarring bij patiënten. Bijvoorbeeld door tegenstrijdige of onvolledige adviezen rondom medicatie en/of behandelingen. Vooral rondom thema’s wanneer mensen wel of niet gereanimeerd willen worden, of niet meer opgenomen willen worden leidt dit tot ongewenste situaties.

Jeanny Hollander, ervaringsdeskundige bij de Harteraad onderstreepte tijdens de bijeenkomst, het belang van duidelijke afspraken in het kader van de overdracht tussen zorgverleners. Daarnaast benadrukte zij dat het zorgnetwerk de patiënt niet als patiënt moet zien, maar als mens. Iemand die zelf de regie kan nemen over zijn of haar gezondheid.

Op basis van het landelijk kwaliteitsprogramma Connect van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie is samen met gespecialiseerde huisartsen en apothekers in de regio gekeken hoe de zorg voor mensen met hartfalen en atriumfibrilleren kan worden verbeterd.

Over NVCC Connect

NVVC Connect heeft als doel om de zorg voor mensen met een cardiologische aandoening, medisch betere zorg te bieden door de werkwijze van zorg biedende organisatie te optimaliseren. Zo biedt het programma Connect Hartfalen ondersteuning bij de regionale implementatie  van richtlijnen en beheert het een landelijke database met  regionale afspraken en  goede praktijkvoorbeelden..

Kick-off NVVC Connect Hartfalen en Atriumfibrilleren op 15 januari

Tijdens een drukbezocht symposium op 15 januari werd de kick-off gegeven van het nieuwe cardiologische zorgnetwerk. Met gezamenlijke afspraken wil het Bossche zorgnetwerk, patiënten dezelfde eenduidige zorgadviezen geven en een optimale behandeling bieden.

Marco van Geffen, projectleider NVVC Connect regio Den Bosch begon het symposium door het belang van een goed netwerk te benoemen. “Een intensieve samenwerking tussen professionals in het netwerk, is belangrijk om de focus te kunnen verleggen van ziekte naar gezondheidsdenken. Hier zetten we nu de volgende stap in.” aldus Marco. Pim Valentijn, senior onderzoek bij Maastricht University gaf daarna een inspirerend en bevlogen betoog over de rol van netwerkzorg in een veranderende maatschappij. “We moeten stoppen met het ‘Calimero-denken’ tussen de eerste- en tweedelijns professionals. Haal die hekken weg en ga van keten naar netwerkzorg.” Lando Strijbosch, apotheker in het netwerk ging dieper in op de medisch-inhoudelijke kant van de samenwerking. “Eén voor allen, allen voor één… de patiënt wordt er ‘beter’ van.”

Ook werd tijdens de bijeenkomst de meerwaarde van bijvoorbeeld technische ontwikkelingen zoals telemonitoring besproken. Gastspreker Daan Dohmen, oprichter van het eHealth platform Luscii benadrukte nogmaals de meerwaarde van deze ontwikkelingen: “Met telemonitoring kunnen patiënten thuis metingen doen, welke automatisch naar het ziekenhuis of huisarts worden gestuurd. Mensen ervaren hierdoor meer controle over hun ziekte.” Het zorgnetwerk gaat met elkaar deze initiatieven de komende tijd verder uitwerken. Binnen het Jeroen Bosch Ziekenhuis en in verschillende huisartsenpraktijken lopen hier inmiddels pilots voor.  

Aan het slot van deze unieke regionale bijeenkomst werd  een  intentieverklaring tot verdere samenwerking ondertekend  door vertegenwoordigers van de regionale  huisartsenzorggroepen  de apothekerszorggroep en de cardiologen van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Met het ondertekenen van deze intentieverklaring verklaren alle vertegenwoordigers de samenwerkingsafspraken verder uit te rollen en wordt de regio opgenomen in het programma Connect. 

 

Voor meer informatie over de NVVC Connect regio ’s-Hertogenbosch, kunt u contact opnemen met Marco van Geffen via m.van.geffen@jbz.nl of 073-5532174.

Datum: 15 februari 2019

Code ZRG-060
Laatste revisie: 1 november 2019 - 10:00