Woensdag 23 januari 2019

Cardiologische zorg regio Den Bosch klaar voor de toekomst

Voor mensen met een cardiologische aandoening is het belangrijk dat zij, ondanks hun ziekte zo goed mogelijk kunnen blijven functioneren in hun dagelijks leven. Daarom hebben de zorgverleners uit de regio ’s-Hertogenbosch de krachten gebundeld en een netwerk gevormd om de cardiologische zorg op de juiste plaats te bieden. Cardiologen, huisartsen, verpleegkundig specialisten, praktijkondersteuners en apothekers hebben samenwerkingsafspraken gemaakt rondom hartfalen en atriumfibrilleren. De afspraken zijn er vooral op gericht om de zorg - zoveel als verantwoord is - in de eigen woonomgeving van de patiënt te verlenen.

Intentieverklaring Cardiologische zorg Den Bosch

Vaker dan gewenst ontstaat er tijdens de overdracht tussenzorgverleners, verwarring bij patiënten. Bijvoorbeeld door tegenstrijdige of onvolledige adviezen rondom medicatie en/of behandelingen. Vooral bij gesprekken over het wel of niet reanimeren, of als mensen niet meer opgenomen willen worden leidt dit tot ongewenste situaties.

Jeanny Hollander, ervaringsdeskundige bij de Harteraad onderstreepte tijdens de bijeenkomst, het belang van duidelijke afspraken in het kader van de overdracht tussen zorgverleners. Daarnaast benadrukte zij dat het zorgnetwerk de patiënt niet als patiënt moet zien, maar als mens. Iemand die zelf de regie kan nemen over zijn of haar gezondheid. 

Op basis van het landelijk kwaliteitsprogramma Connect van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, is samen met gespecialiseerde huisartsen en apothekers in de regio gekeken hoe de zorg voor mensen met hartfalen en atriumfibrilleren kan worden verbeterd. 

Over NVCC Connect

NVVC Connect heeft als doel om de zorg voor mensen met een cardiologische aandoening, medisch betere zorg te bieden door de werkwijze van zorg biedende organisatie te optimaliseren. Zo biedt het programma Connect Hartfalen ondersteuning bij de regionale implementatie  van richtlijnen en beheert het een landelijke database met  regionale afspraken en goede praktijkvoorbeelden.

Kick-off NVVC Connect Hartfalen en Atriumfibrilleren

Tijdens een drukbezocht symposium op 15 januari werd de kick-off gegeven van het nieuwe cardiologische zorgnetwerk. Met gezamenlijke afspraken wil het Bossche zorgnetwerk, patiënten dezelfde eenduidige zorgadviezen geven en een optimale behandeling bieden. 

Aan het slot van deze unieke regionale bijeenkomst werd  een  intentieverklaring tot verdere samenwerking ondertekend  door vertegenwoordigers van de regionale  huisartsenzorggroepen  de  apothekerszorggroep en de cardiologen van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Met het ondertekenen van deze intentieverklaring verklaren alle vertegenwoordigers de samenwerkingsafspraken verder uit te rollen en wordt de regio opgenomen in het programma Connect.  

Voor meer informatie over de NVVC Connect regio ’s-Hertogenbosch, kunt u contact opnemen met Marco van Geffen via m.van.geffen@jbz.nl of 073-5532174.

Laatste revisie: 23 januari 2019 - 10:55