Cardiologische zorg regio Den Bosch klaar voor de toekomst

23 januari 2019

Voor mensen met een cardiologische aandoening is het belangrijk dat zij, ondanks hun ziekte zo goed mogelijk kunnen blijven functioneren in hun dagelijks leven. Daarom hebben de zorgverleners uit de regio ’s-Hertogenbosch de krachten gebundeld en een netwerk gevormd om de cardiologische zorg op de juiste plaats te bieden. Cardiologen, huisartsen, verpleegkundig specialisten, praktijkondersteuners en apothekers hebben samenwerkingsafspraken gemaakt rondom hartfalen en atriumfibrilleren. De afspraken zijn er vooral op gericht om de zorg - zoveel als verantwoord is - in de eigen woonomgeving van de patiënt te verlenen.

Vaker dan gewenst ontstaat er tijdens de overdracht tussenzorgverleners, verwarring bij patiënten. Bijvoorbeeld door tegenstrijdige of onvolledige adviezen rondom medicatie en/of behandelingen. Vooral bij gesprekken over het  wel of niet reanimeren, of als mensen niet meer opgenomen willen worden leidt dit tot ongewenste situaties.

Jeanny Hollander, ervaringsdeskundige bij de Harteraad onderstreepte tijdens de bijeenkomst, het belang van duidelijke afspraken in het kader van de overdracht tussen zorgverleners. Daarnaast benadrukte zij dat het zorgnetwerk de patiënt niet als patiënt moet zien, maar als mens. Iemand die zelf de regie kan nemen over zijn of haar gezondheid. 

Kwaliteitsprogramma

Door middel van het landelijk kwaliteitsprogramma Connect van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, is in de regio gekeken hoe de zorg voor mensen met hartfalen en atriumfibrilleren kan worden verbeterd. De kick-off van het nieuwe cardiologische zorgnetwerk vond plaats tijdens een drukbezocht symposium op 15 januari. Met gezamenlijke afspraken wil het Bossche zorgnetwerk de mensen dezelfde eenduidige zorgadviezen geven en een optimale behandeling bieden. Ook werd tijdens de bijeenkomst de meerwaarde van bijvoorbeeld telemonitoring besproken. Patiënten kunnen hiermee thuis metingen doen, welke automatisch naar het ziekenhuis of de huisarts worden gestuurd. Binnen het Jeroen Bosch Ziekenhuis en in verschillende huisartsenpraktijken lopen pilots voor zorg op afstand, waardoor mensen meer controle over hun ziekte ervaren. Het zorgnetwerk gaat met elkaar deze initiatieven de komende tijd verder uitwerken.

Jeroen Bosch Ziekenhuis

Jij verdient zorg die bij je past, dichtbij en op jouw manier geboden. Samen bepalen we wat je nodig hebt en van wie, zodat jij zo lang mogelijk het leven kan leiden dat jij wilt. Wij zetten daarvoor al onze expertise in en zoeken de samenwerking. Bijvoorbeeld met je familie en vrienden, je huisarts, de gemeente en de thuiszorg. Daar staan wij voor als Jeroen Bosch Ziekenhuis. 
Gewoon, omdat jij ertoe doet

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (’s-Hertogenbosch) is een groot topklinisch ziekenhuis met ruim 760 bedden en ruim 4000 medewerkers. De 260 medisch specialisten zijn binnen het Jeroen Bosch Ziekenhuis georganiseerd in de Bossche Specialisten Coöperatie (BSC). Het ziekenhuis verzorgt samen met de BSC de medisch-specialistische zorg in de regio ’s-Hertogenbosch en Bommelerwaard. Voor meer informatie www.jeroenboschziekenhuis.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Saskia Byvanck,  afdeling Marketing & Communicatie, tel. (073) 553 8448  of e-mail : s.byvanck@jbz.nl

Laatste revisie: 27 juli 2020 - 10:29