Aandoening

Brandwonden

Bij een brandwond is er weefsel beschadigd door warmte, koude, straling of een chemische stof.

Hoe ernstig dit is hangt af de grootte, de diepte en de plek van de brandwond, iemands leeftijd en eventueel ander bijkomend letsel.

De eerste zorg bij brandwonden wordt gegeven op de afdeling Spoedeisende Hulp van ons ziekenhuis. Meestal is een opname niet nodig en neemt de huisarts en/of thuiszorg de wondzorg over. Als er meer zorg nodig is, kan een opname nodig zijn. Dit kan een opname in het Jeroen Bosch Ziekenhuis zijn of zo nodig in één van de drie brandwondencentra in Nederland.

Laatste revisie: 24 januari 2019 - 18:32