Borstcentrum

Binnen het Jeroen Bosch Ziekenhuis hebben zes functies een topklinische status gekregen. Het Borstcentrum is een van deze afdelingen.

Het Borstcentrum vormt in het JBZ het middelpunt voor patiënten met een afwijking in de borst of borstkanker. Het Borstcentrum is een samenwerkingsverband tussen (onderdelen van) operationele en ondersteunende afdelingen: radiologie, pathologie, polikliniek chirurgie en kliniek dagverpleging/kort verblijf, polikliniek en dagbehandeling oncologisch centrum en plastische chirurgie.

Het Borstcentrum staat voor hoogwaardige zorg, dichtbij de patiënt. Onze organisatie van zorg en onze kwaliteitszorg zijn onderscheidende elementen. Daarnaast is innovatie en wetenschappelijk onderzoek een belangrijke pijler.

Het zorgpad mammacarcinoom is gebaseerd op de landelijke richtlijn mammacarcinoom en geeft richting aan het proces, de planning en de organisatie van zorg. Binnen de organisatie van zorg is er bewust voor gekozen om de weg van de patiënt te volgen. In een verticaal georganiseerde ziekenhuisstructuur, volgt de patiënt een horizontaal pad. De organisatiestructuur van het Borstcentrum is ook horizontaal georiënteerd. Dit levert een efficiënt zorgtraject op, met snel duidelijkheid voor de patiënt. Een dagelijks MDO levert hier een belangrijke bijdrage aan. Daarnaast is er binnen het protocollaire zorgproces bij elke patiënt ruimte voor maatwerk. Het behandelplan wordt altijd samen met de patiënt vastgesteld. Alle chirurgische en systemische behandelmogelijkheden kunnen in eigen huis worden gedaan waaronder ook oncoplastische en reconstructieve chirurgie. De 1e lijn wordt betrokken bij de zorg, door nascholing en laagdrempelig overleg. Ook werken de specialisten van het Borstcentrum regionaal samen in het Borstkanker Netwerk, waarin uitwisseling plaatsvindt van kennis en wetenschap.

In onze kwaliteitszorg is casemanagement een belangrijk element. Patiënten hechten grote waarde aan continuïteit van zorg en beschikbaarheid van een vast aanspreekpunt. Elke patiënt van het Borstcentrum wordt begeleid door een casemanager die haar/hem bijstaat tijdens iedere stap van het zorgplan. De medisch-inhoudelijke kwaliteit wordt voortdurend geëvalueerd, onder andere aan de hand van de NBCA. Deze audit registreert de verrichte borstkankerdiagnostiek en –behandeling, en het resultaat hiervan. Het resultaat van onze behandeling wordt ook getoetst aan de hand van patiënt gerapporteerde behandeluitkomsten (PROMs).

Continu innoveren is een belangrijk onderdeel binnen het Borstcentrum. Hierbij richten wij ons niet alleen op deelname aan (inter)nationaal klinisch wetenschappelijk onderzoek. Het Borstcentrum participeert bijvoorbeeld in zorginnovatietrajecten op het gebied van zinnige zorg, optimalisatie van borstkankerzorg, informatiestandaarden en nazorginnovatieprojecten. Praktische voorbeelden van zorginnovaties zijn de implementatie van de app MediMapp die patiënten inzicht geeft in hun persoonlijke zorgtraject. Daarnaast maken we gebruik van een keuzehulp zodat patiënten samen met hun arts beslissen wat de best passende handeling is. Daarnaast worden de Bossche Mammadagen jaarlijks vanuit het JBZ georganiseerd.

Laatste revisie: 19 november 2019 - 17:17