BLOOM omarmt project Antislipsokken

Begin 2014 hebben 72 medewerkers van het Jeroen Bosch Ziekenhuis, de ZANOB en het Radboudumc meegedaan aan de pilot van Bloom; een serious game waarin iedere deelnemer kon laten zien hoe patiëntgericht hij/zij is.

In negen gemengde teams streden zij met elkaar om de hoofdprijs, een cheque ter waarde van €2.500,- beschikbaar gesteld door de Stichting Vrienden Jeroen Bosch Ziekenhuis. Dit bedrag mocht worden besteed aan een initiatief naar keuze ter bevordering van de patiëntgerichtheid in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Winnaar werd team H, onder aanvoering van Linda Kemink, internist en medisch manager.

In overleg met haar team en de Stichting Vrienden is unaniem besloten om het gewonnen bedrag van €2.500,- beschikbaar te stellen voor het vervolgonderzoek van het project Antislipsokken.

Antislipsokken

Het zwachtelen van benen is een veelgebruikte methode bij met name geriatrische patiënten. Het wordt vaak als een tijdelijke behandeling ingezet wanneer zij last hebben van oedeem als gevolg van hartfalen of hun bloeddruk plotseling daalt wanneer zij gaan staan. Door de zwachtels is het vaak onmogelijk om de eigen schoenen te dragen, waardoor de kans op uitglijden een reëel gevaar vormt. Ook hebben zij sneller kans op fysieke achteruitgang als zij door het dragen van de zwachtels niet meer kunnen of durven te lopen.

Bart Cornelissen en Mirjam Kleinveld, fysiotherapeuten in het JBZ, hebben ter vergroting van de veiligheid van deze patiënten, een pilot uitgevoerd naar de toepasbaarheid van antislipsokken. Deze pilot is dermate positief verlopen dat besloten is de antislipsokken op 12 afdelingen in het ziekenhus te introduceren en in een vervolgonderzoek na te gaan of de antislipsokken ook voor andere patiënten bruikbaar zijn. Te denken valt hierbij aan het ’s nachts dragen van deze sokken door kwetsbare ouderen met een verhoogd risico op vallen.

Mede dankzij de BLOOM-prijs van €2.500,- kan nu met de introductie en dit vervolgonderzoek worden begonnen.

Code VRIEND-048
Laatste revisie: 9 oktober 2019 - 16:30