Bloedprikken op afspraak: een update

Inmiddels maakt ruim 90 procent van de mensen die komen bloedprikken een afspraak. Ongeveer 60 procent van de mensen maakt online een afspraak via www.jbz.nl/prikafspraak. Toch zijn er ook nog veel mensen die bellen voor een afspraak; wekelijks zo’n 2.200. Het is daardoor soms erg druk aan de telefoon.

Bij voorkeur online

Wij vragen patiënten om bij voorkeur online een afspraak te maken via www.jbz.nl/prikafspraak. Dit gaat gemakkelijk en snel. Eerder vroegen wij ook aan u om uw patiënten hierop te wijzen. Wilt u dit blijven doen? Op die manier houden we de wachttijd aan de telefoon beperkt voor patiënten die niet de mogelijkheid hebben online een afspraak te maken.

Geen e-mailadres, toch online een afspraak maken

Sommige patiënten hebben hulp nodig bij het maken van een afspraak. Het is sinds kort niet meer nodig om een e-mailadres in te vullen bij het maken van een afspraak via www.jbz.nl/prikafspraak. Dat maakt het voor u, uw praktijkondersteuner of een naaste van de patiënt makkelijker te helpen bij het plannen van een afspraak. We horen dat dit al veelvuldig gebeurt, dank daarvoor.

Screening

We merken dat met name patiënten die komen bloedprikken niet weten dat ook zij op de dag van hun afspraak de screeningsvragenlijst moeten invullen via www.jbz.nl/screening. Dit geldt voor alle patiënten die naar het JBZ of één van de prikposten komen. Wilt u uw patiënten ook hier op wijzen?

Voor uw narrowcasting

Wij hebben u eerder al posters, flyers en visitekaartjes gestuurd om ons te helpen de nieuwe werkwijze bij de prikposten onder de aandacht te brengen. Er is nu ook informatie voor uw narrowcasting in de wachtkamer beschikbaar:

Heeft u nog nieuwe posters, flyers of visitekaartjes nodig? Stuur dan een e-mail naar zorgsamenwerking@jbz.nl. Hartelijk dank voor uw hulp.

Code ZRG-081
Laatste revisie: 24 september 2020 - 11:00