Bezoek aan de polikliniek Geriatrie voor ouderen met dikkedarmkanker

Bij een (kwaadaardige) aandoening in de dikke darm, kan de behandeling een operatie zijn. 

In het Jeroen Bosch Ziekenhuis bieden we een zorgvuldige begeleiding aan oudere patiënten die geopereerd worden. Want met het toenemen van de leeftijd kan ook de kwetsbaarheid op verschillende gebieden toenemen. En daardoor kan de impact van een operatie groter zijn.

Daarom brengen oudere patiënten vóór de operatie een bezoek aan de polikliniek Geriatrie.

Hieronder leest u er meer over dit bezoek.

Kanker bij ouderen

Kanker is een ziekte die vaker voorkomt naarmate men ouder wordt. Wetenschappelijk onderzoek naar de behandeling van kanker werd tot nu toe vooral gedaan bij jongere patiënten, tot 65 jaar. Bij oudere patiënten is het daarom moeilijker om precies in te schatten hoe een behandeling wordt verdragen.

Als oudere patiënt heeft u vaak ook nog andere ziekten en gebruikt u meerdere medicijnen. Mogelijk heeft u daarbij problemen met bewegen, de voedingstoestand, met het zien, het horen of met het geheugen. Soms is er sprake van psychische klachten.

Dit alles kan van invloed zijn op de manier waarop u een behandeling doorstaat. Het is daarom belangrijk om al deze factoren vóór de behandeling goed in kaart te brengen. Zo kunnen we u de meest optimale behandeling aanbieden en de begeleiding op uw persoonlijke situatie toespitsen.

Bezoek aan de polikliniek Geriatrie

Vóór de operatie heeft u een gesprek met de verpleegkundig specialist intensieve zorg bij ouderen, of met de geriater (specialist voor ouderen).  Het is prettig als er een familielid of een naaste met u mee komt naar de polikliniek.

Uw bezoek aan de polikliniek Geriatrie duurt maximaal een half uur. We nemen uw medische voorgeschiedenis en de medicijnen met u door. Ook bespreken we uw zelfstandigheid en uw dagelijkse functioneren. We vragen naar uw sociale situatie, of u nog meer hulpverleners ziet, en of u psychische problemen heeft. Ook nemen we standaard een geheugentest af.

Behandeling na het bezoek aan de polikliniek

Uw behandelend arts beslist samen met u en eventueel familie of andere naasten, welke behandeling u uiteindelijk krijgt.

De geriater kan aangeven aan welke punten in uw situatie extra aandacht besteedt moet worden om de behandeling zo veilig mogelijk te laten zijn. Het kan bijvoorbeeld goed zijn om een diëtist in te schakelen, of een fysiotherapeut, of (extra) hulp thuis. Soms is het nodig om uw medicijnen aan te passen.

Als het nodig is, houdt uw behandelend arts de geriater op de hoogte hoe het met u gaat tijdens het behandeltraject. Als dat gewenst is, blijft de geriater actief bij uw behandeling betrokken.

Heeft u nog vragen?

Stelt u uw vragen gerust aan uw behandeld specialist. Ook de verpleegkundig specialist voor ouderen of geriater zijn altijd bereid uw vragen te beantwoorden. U kunt hen bereiken via het secretariaat van de polikliniek Geriatrie, telefoonnummer: (073) 553 86 29.

Code GER-114
Laatste revisie: 18 mei 2020 - 15:07