Woensdag 27 februari 2019

Betere en snellere zorg voor mensen met een trombosebeen door goede afspraken in het zorgnetwerk

Meneer Simons* heeft al een paar dagen een warm, pijnlijk en gezwollen been. Hij besluit om de huisarts te bellen en gelukkig kan hij er snel terecht. De huisarts denkt dat er een kans is dat meneer een trombosebeen heeft, oftewel diepe veneuze trombose (DVT). Hij verwijst meneer Simons daarom direct door naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ). In plaats van vele uren hoeft meneer Simons maar een paar uur in het JBZ te zijn voor diagnose en behandeling. Dit komt door goede afspraken in het zorgnetwerk.

Bloedafname

Aankomst in het JBZ

Meneer Simons komt aan in het Laboratorium in het JBZ. Er volgt een snelle specifieke bloedtest voor trombose. “Dat ging heel snel,” zegt meneer Simons, “in 15 minuten had ik de uitslag al en wist ik dat het niet goed was." De test geeft namelijk aan dat er een stolling aanwezig is in zijn bloed. Om de diagnose DVT met zekerheid te stellen, kan meneer vervolgens direct door naar de afdeling Radiologie voor een speciale echo, waar blijkt dat hij inderdaad DVT heeft.

Snelle behandeling

De internist bespreekt samen met meneer Simons de behandelmogelijkheden op de Spoedpolikliniek voor DVT. Nadat meneer Simons met een recept bij de Apotheek bloedverdunners en een steunkous op heeft gehaald, kan hij weer naar huis. “Een snelle diagnose en behandeling, ik ben tevreden met de goede zorg.” aldus meneer Simons.

Betere zorg door intensieve samenwerking

De zorg voor DVT-patiënten werd vaak vertraagd door bloedafname en transport vanuit prikposten buiten het ziekenhuis. En doordat diagnose en behandeling door meerdere disciplines uitgevoerd worden. Ook moesten mensen met DVT soms uren wachten op de Spoedeisende Hulp. Om de diagnose en behandeling van DVT sneller en beter te laten verlopen, is er begin 2018 een bijzondere samenwerking gestart door medewerkers vanuit de afdelingen Laboratorium voor Klinische Chemie en Hematologie, Radiologie, Interne Geneeskunde en Spoedeisende Hulp. Ook huisartsen zijn hier intensief bij betrokken en hebben waardevolle inbreng geleverd.

Dit heeft als resultaat dat er duidelijke afspraken zijn gemaakt: wie geeft welke zorg en op welk moment? Hierbij blijft de behandeling hetzelfde, maar alle stappen die een patiënt doorloopt - van huisarts tot en met ontslag - worden beter op elkaar afgestemd.

In dat kader is er begin dit jaar een Spoedpolikliniek van Interne Geneeskunde op de Huisartsenpost geopend, waar mensen met DVT tijdens kantoortijden meteen terecht kunnen voor behandeling. Het gevolg is een bijdrage aan de positieve gezondheid en een ‘one stop visit’ van maar twee à drie uur voor iemand als meneer Simons!

*Meneer Simons is een gefingeerde naam. Zijn echte naam is bekend bij de redactie.

Laatste revisie: 27 februari 2019 - 09:36