‘Beter thuis’ in de regio Den Bosch dankzij samenwerking wijkverpleegkundigen en Spoedeisende Hulp

6 februari 2018

“We zien ’s avonds steeds meer kwetsbare ouderen op de Spoedeisende Hulp (SEH) en Huisartsenpost,” vertelt SEH-arts Claudia Vernooij.  Dit is een landelijke trend. “Deze mensen kunnen niet altijd terug naar huis zonder extra zorg thuis. Omdat het buiten kantooruren lastig was om thuiszorg te organiseren, verbleven sommige patiënten een of meer nachten in het ziekenhuis als tussenoplossing. Dit blijkt voor de patiënt niet altijd het beste te zijn. Uit onderzoek blijkt namelijk dat deze patiënten beter thuis herstellen.”

Daarom werken thuiszorgaanbieders, huisartsen en het Jeroen Bosch Ziekenhuis sinds 1 oktober op een nieuwe manier samen. Het project draagt de toepasselijke naam ‘Beter thuis’. De (wijk)verpleegkundige is daarbij in de avonduren en weekenden de centrale speler in de zorg voor de patiënt. In overleg met SEH en Huisartsenpost zorgt de (wijk)verpleegkundige ervoor dat de patiënt veilig naar huis kan en daar de juiste zorg krijgt. Op die manier willen we de patiënt langer veilig thuis laten wonen, en de kwaliteit van zorg buiten kantooruren verhogen. Indien de zorg thuis niet toereikend georganiseerd kan worden, kan patiënt ook tijdelijk worden opgenomen in een thuiszorginstelling. Zo kan de patiënt op een goede plek toewerken naar ontslag met hulp naar de eigen woonomgeving.

Zorg op maat

De eerste evaluaties van het ‘Beter thuis’ project zijn positief, aldus Claudia Vernooij. “We hebben meerdere keren naar tevredenheid direct thuiszorg kunnen opstarten bij kwetsbare mensen. Ook zijn meerdere mensen direct vanaf de SEH tijdelijk opgenomen op een eerstelijns verpleegbed of revalidatiebed.”

“Onlangs zag ik een 78-jarige vrouw op de SEH. Ze was van de trap gevallen met een gebroken enkel tot gevolg. Zij en haar man woonden zelfstandig in een gelijkvloerse woning, en hadden weinig thuiszorg of mantelzorg. Voorheen had deze mevrouw een nachtje in het ziekenhuis moeten blijven. Maar nu konden we samen met de wijkverpleegkundige meteen de juiste thuiszorg organiseren, en een rolstoel voor mevrouw regelen. Het is fijn om die zorg op maat te leveren.”

Jeroen Bosch Ziekenhuis

In het Jeroen Bosch Ziekenhuis richten we ons op het bieden van voortreffelijke zorg. Zorg die veilig en gastvrij is en waarin een open dialoog mogelijk is tussen zorgverlener en patiënt. Zorg die gegeven wordt in een stimulerende omgeving waarin continu wordt gestreefd naar verbetering en kennisoverdracht. Bijvoorbeeld door onderzoek, samenwerking met andere zorgpartners en bedrijven en door het opleiden van jonge medische en andere professionals. Zorg waarbij gewerkt wordt vanuit één kerngedachte: Aandacht maakt ’t beter.

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis uit ’s-Hertogenbosch is een groot STZ-ziekenhuis met ruim 760 bedden en zo’n 4.000 medewerkers. De 260 medisch specialisten binnen het JBZ  zijn georganiseerd in de Bossche Specialisten Coöperatie (BSC). Het JBZ verzorgt samen met de BSC de medisch-specialistische zorg in de regio  ’s-Hertogenbosch en Bommelerwaard. Bijzondere aandachtsgebieden zijn minimaal invasieve (robot)chirurgie en ketenzorg.

Laatste revisie: 27 juli 2020 - 10:18