Headerafbeelding
Kiwanispop
Behandeling

Voorzorgsmaatregelen bij chemotherapie bij kinderen

Wanneer uw kind kanker heeft, kan uw kind behandeld worden met chemotherapie.

Dit is een behandeling met speciale medicijnen die we cytostatica noemen. Cytostatica remmen de celdeling. Ze worden daarom ook wel celdeling-remmende medicijnen genoemd. De risicoperiode is de periode waarin uw kind cytostatica krijgt toegediend. Tijdens deze periode moet u als ouder, maar ook de hulpverlener, voorzorgsmaatregelen nemen. Het is ook de periode wanneer de cytostatica aanwezig zijn in de urine, braaksel en ontlasting van uw kind.

Lees meer

Deze informatie is een aanvulling op de dagboekagenda. Deze heeft u ontvangen nadat de diagnose kanker is gesteld bij uw kind. Voor de dagboekagenda ontvangt u kaarten met informatie over de werking en bijwerkingen van de cytostatica.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over de behandeling.

Praktische tips

Wat neemt u mee voor uw kind?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, JBZ-patiëntenpas en het Actueel Medicatie Overzicht (AMO) van uw kind. Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Controleer de zorgverzekering van uw kind

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of uw kind verzekerd is voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ voor kinderen

Kinderen onder de 12 jaar en hun ouders kunnen niet inloggen in het dossier van het kind in MijnJBZ. Wilt u informatie in het dossier inzien? Dan kunt u mogelijk een machtiging voor uw kind aanvragen. Kijk voor de actuele informatie op www.mijnjbz.nl/machtiging.

Betrokken afdelingen

Code KIN-168
Laatste revisie: 3 augustus 2022 - 14:33
Hoe verloopt de behandeling?

Voorzorgsmaatregelen bij chemotherapie bij kinderen

In het Jeroen Bosch Ziekenhuis is een richtlijn ‘Veilig omgaan met cytostatica’ opgesteld. Hierin staan voorschriften voor hulpverleners, partners en/of ouders. De ruimten waarin we werken met cytostatica, en ook de kamer waarin uw kind ligt, krijgt een bordje met een gevarensymbool. Dit betekent dat in die ruimte en/of kamer wordt gewerkt met risicovolle stoffen. Medewerkers en ouders moeten dan de juiste voorzorgsmaatregelen nemen. Wij leggen dit ook zo duidelijk mogelijk uit aan uw kind.

Welke maatregelen zijn nodig?

Tijdens de risicoperiode moeten ouders zich zoveel mogelijk op dezelfde wijze beschermen als de medewerkers. Dit houdt in dat medewerkers én ouders de volgende voorzorgsmaatregelen moeten nemen:

1. Wassen van uw kind

Bij het wassen van uw kind moet u:

 • handschoenen en beschermingsmouwen dragen;
 • handschoenen en een overschort dragen als uw kind zich onder de douche wast. 

2. Afhalen van het beddengoed

Het afhalen en verzamelen van beddengoed van het bed van uw kind gebeurt met handschoenen aan.

3. Omgaan met urine, ontlasting en braaksel

 • Kan uw kind zelf naar het toilet? Dan moet u het toilet 2 keer doorspoelen met een gesloten deksel. Jongens moeten zittend plassen.
 • Soms is het nodig om de urine en/of ontlasting van uw kind te sparen voor hoeveelheid. Dan moet uw kind gebruik maken van de po met deksel of van een urinaal met afsluitdop. Hierbij is het belangrijk om handschoenen te dragen. Plaatst u de po in het bed? Leg er dan een wegwerpmatje onder.
 • Is uw kind incontinent van urine en/of ontlasting? Dan moet u bij het verschonen van uw kind een overschort en handschoenen dragen. De luier kunt u na het verschonen meteen in een witte plastic zak met rood koord stoppen. Daarna kunt u deze in de speciale ziekenhuisafvalton weggooien.
 • Heeft uw kind gebraakt? Dan moet u bij het opruimen handschoenen en een overschort dragen. Het wegwerpbakje mag u in een witte plastic zak met rood koord doen. Daarna kunt u deze in de speciale ziekenhuisafvalton weggooien.

Let op! Het is belangrijk om handschoenen en ander besmet materiaal altijd in de ziekenhuisafvalton weg te gooien. Na al deze activiteiten moet u uw handen goed met zeep wassen.

4. Tijdens inlopen van de cytostatica

Het kan gebeuren dat er tijdens het inlopen van de cytostatica iets mis gaat met het infuus. Er kan dan cytostaticum vrij komen. Dit is dan een risico voor uw kind, voor de ouder, voor de hulpverlener en ook voor de omgeving. De hulpverlener weet hoe te handelen in deze situatie. Hij of zij neemt samen met u en uw kind het plan van aanpak door. Dit is afhankelijk van de situatie op dat moment.

Afhankelijk van de gebeurtenis moet u de volgende beschermingsmiddelen dragen:

 • handschoenen;
 • overschort;
 • beschermbril;
 • mondmasker;
 • overschoenen.

Als uw kind thuis cytostatica gebruikt of nog in de risicoperiode zit, gelden de volgende afspraken:

 • Gebruikt uw kind cytostatica in tabletvorm? Laat dan u uw kind deze, als het mogelijk is, zelf uit de verpakking halen. Is dit niet mogelijk? Dan doet u handschoenen aan en haalt ze zelf uit de verpakking. Na inname van de medicijnen moeten u en uw kind de handen goed wassen met zeep.
 • Braakt uw kind en/of heeft hij of zij last van incontinentie van urine of ontlasting? Dan moet u handschoenen dragen bij de verschoning van uw kind. Braaksel en luiers kunnen gewoon bij het huisvuilafval. Zorgt u wel voor een dubbele, stevige afvalzak. Is de kleding van uw kind zichtbaar vuil? Trekt u de kleren dan uit met handschoenen aan. Stop de kleren in de wasmachine en spoel het voor met een koud spoelprogramma. Daarna kunt u het wasprogramma draaien dat geschikt is voor de kleding. Was daarna goed de handen met zeep.
 • Gaat uw kind naar de wc? Spoel dan na gebruik de wc 2 keer achter elkaar door. Jongens moeten zittend plassen. Was na het toiletbezoek goed de handen met zeep.
 • Zorg ervoor dat u het toilet en de badkamer minimaal 1 keer per dag en na het braken schoonmaakt. Dit kan met een pH-neutraal of alkalisch schoonmaakmiddel, zoals Ajax®, Glorix active mousse®, Glorix active gel®, Driehoek vloeibare zeep® of Dubro®.

Gebruik apart schoonmaakmateriaal, dat u na deze periode weggooit.

Dan kunt u deze stellen aan uw behandelend arts en/of de gespecialiseerd verpleegkundige. Polikliniek Kindergeneeskunde, telefoonnummer: (073) 553 23 04.

Kinderwebsite

Op Hallo ziekenhuis! kunnen kinderen en jongeren kennis maken met het ziekenhuis.