Behandeling

VCD behandeling gevolgd door autologe stamceltransplantatie bij Multipel Myeloom

Uw arts heeft u voorgesteld om u te gaan behandelen met chemotherapie gevolgd door autologe stamceltransplantatie.

Code KUU-190
Laatste revisie: 6 april 2022 - 11:38

VCD behandeling gevolgd door autologe stamceltransplantatie bij Multipel Myeloom