Behandeling

VCD behandeling bij Multipel Myeloom

Uw arts heeft u voorgesteld om u te gaan behandelen met het VCD schema. Deze behandeling bestaat uit Bortezomib, Cyclofosfamide en Dexamethason, afgekort als VCD kuur. Dit is een combinatiebehandeling met chemotherapie en doelgerichte therapie. Cyclofosfamide is een chemotherapeuticum en doodt de kankercellen.

Code KUU-191
Laatste revisie: 16 februari 2022 - 13:04

VCD behandeling bij Multipel Myeloom