Behandeling

Trastuzumab-emtansine (Kadcyla®) 3 wekelijks bij borstkanker

Uw arts heeft u voorgesteld om u te gaan behandelen met targeted therapy (doelgerichte therapie). Het medicijn dat u krijgt, heet Kadcyla® (trastuzumab-emtansine). De kuur wordt eenmaal per drie weken gegeven. Afhankelijk van de respons en verdraagzaamheid wordt het aantal behandelingen bepaald. De behandeling kan poliklinisch gegeven worden.

Code KUU-110
Laatste revisie: 16 februari 2022 - 11:44

Trastuzumab-emtansine (Kadcyla®) 3 wekelijks bij borstkanker