Behandeling

Trastuzumab bij borstkanker (3 wekelijks)

Uw arts heeft u voorgesteld om u te gaan behandelen met een doelgerichte therapie. Het medicijn dat u krijgt, heet Trastuzumab. Trastuzumab kan als aanvullende behandeling gegeven worden. Daarnaast kan Trastuzumab ook bij uitgezaaide borstkanker voorgeschreven worden. Afhankelijk van de respons en verdraagzaamheid wordt het aantal behandelingen bepaald. De behandeling kan poliklinisch gegeven worden.

Code KUU-111
Laatste revisie: 14 februari 2022 - 11:51

Trastuzumab bij borstkanker (3 wekelijks)