Headerafbeelding
Kersenbloesem in de binnentuin
Behandeling

Trans Urethral Microwave Thermotherapy (TUMT)

Plasklachten als gevolg van een vergrote prostaat kunnen we behandelen met een zogenoemde TUMT.

TUMT staat voor Trans Urethral Microwave Thermotherapy. Dit betekent dat met een speciale katheter, via de plasbuis, een warmtebehandeling van de prostaat zal worden uitgevoerd. Het prostaatweefsel dat in de weg zit, wordt via deze katheter ‘weggesmolten’. 

Lees meer

Rond het veertigste levensjaar kan bij mannen de prostaat vergroot raken. Dit is een natuurlijk gevolg van het verouderingsproces. Slechts 1 op de 2 mannen heeft last van een vergrote prostaat. Van alle mannen wordt 25% hier vroeg of laat aan behandeld. Er is dan sprake van ‘Benigne Prostaat Hyperplasie’ (BPH), een goedaardige vergroting van de prostaat.

De 3 meeste gebruikelijke behandelingsopties voor prostaatvergroting zijn medicatie, een operatieve ingreep of de in deze folder beschreven TUMT.

Voordelen TUMT

 • Er is slechts een kortdurende opname nodig. De dag na de behandeling kunt u het ziekenhuis weer verlaten.
 • Er is geen narcose of ruggenprik nodig.
 • De behandeling is weinig belastend en duurt gemiddeld 10 tot 20 minuten.
 • Er is niet of nauwelijks bloedverlies.
 • De resultaten zijn bijna net zo goed als bij een operatie (TURP).
 • U hoeft niet te stoppen met de medicijnen die u gebruikt. Ook niet met bloedverdunners.

Nadelen TUMT

 • Na de behandeling heeft u een katheter die gemiddeld 3 tot 4 weken moet blijven zitten. U kunt hier wel gewoon mee rondlopen.
 • De prostaat heeft na de behandeling tijd nodig om kleiner te worden. Daardoor is het effect pas na enige tijd merkbaar. Na ongeveer 4 weken verbetert het plassen. Deze verbetering kan tot ruim 6 maanden na de TUMT aanhouden.
 • Bij deze ingreep is er minder verkleining van de prostaat dan bij een operatie. Door prostaatgroei kan het effect van de TUMT op de lange termijn weer als ongedaan beschouwd worden. Dan kan weer een TUMT of operatie noodzakelijk zijn.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over de behandeling.

Praktische tips

Wat neemt u mee bij een (dag)opname?

Als u voor een opname of dagopname naar het ziekenhuis komt, neemt u dan uw geldig legitimatiebewijs mee en uw patiëntenpas. Maar bijvoorbeeld ook de medicijnen die u thuis gebruikt. Hier vindt u een overzichtje van alles wat u mee moet nemen.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Betrokken afdelingen

Code URO-079
Laatste revisie: 13 januari 2023 - 14:48
Hoe verloopt de behandeling?

Trans Urethral Microwave Thermotherapy (TUMT)

Hoe bereidt u zich voor?

De medicijnen die u thuis gebruikt, blijft u gewoon innemen.

Waar meldt u zich?

U meldt zich bij de Infobalie bovenaan de roltrap. Daar wordt u doorverwezen naar de juiste verpleegafdeling.

Tijdens de behandeling

Op het afgesproken tijdstip wordt u naar de afdeling gebracht waar het TUMT-apparaat klaar wordt gemaakt. Nadat de eikel van de penis is schoongemaakt, wordt de plasbuis met een gelei verdoofd en wordt de verdovingskatheter via de plasbuis ingebracht. Via deze verdovingskatheter wordt de verdoving toegediend in de prostaat, zodat de behandeling zo comfortabel mogelijk verloopt.

Deze warmtebehandeling wordt altijd uitgevoerd door de physician assistant.

Na het verdoven wordt de verdovingskatheter verwijderd en wordt de behandelkatheter ingebracht. Een temperatuurmeter wordt via de anus in de endeldarm geschoven en er wordt een bandje dat ook de temperatuur registreert rondom de penis bevestigd. Nu wordt alles aan het TUMT-apparaat aangesloten en wordt door de computer getest of alles goed functioneert. Als alles goed is ingesteld, wordt begonnen met de warmtebehandeling.

Microgolven verwarmen de delen van het prostaatweefsel die problemen veroorzaken en vernietigen deze. Het hele proces wordt op een computerscherm gevolgd. Zo nodig vindt er een aanpassing plaats op de invloed van de microgolven.

U kunt het gevoel krijgen een volle blaas te hebben en soms zelfs een onbedwingbare aandrang om te plassen. Het is het beste hieraan gewoon toe te geven. Ook kunt u een warm gevoel of wat pijn in de penis en onderbuik krijgen. De plasbuis en de penis worden via de katheter gekoeld wat juist weer een koud gevoel kan geven.

Als voldoende prostaatweefsel is vernietigd, wordt de behandeling gestopt en wordt de apparatuur verwijderd. Er wordt een gewone katheter in de plasbuis achtergelaten. Dit is nodig omdat de prostaat direct na de behandeling opzwelt en u hierdoor niet kunt plassen.

De dag na de behandeling mag u weer naar huis. Wij adviseren u om u naar huis te laten rijden.

Het is belangrijk dat u de eerste dagen veel water drinkt.

Wat krijgt u mee bij ontslag?

 • Een recept voor antibiotica. Hiermee moet u de antibioticumkuur afmaken die tijdens uw opname is gestart.
 • Een recept voor medicijnen die eventuele blaaskrampen verminderen. Krijgt u veel last van aandrang? Dan kunt u met dit recept bij de apotheek medicijnen krijgen die het aandranggevoel wat dempen.
 • Een TUMT-pakket. Dit is een pakket met katheterzakken.
 • Een afspraak voor controle op de polikliniek Urologie voor over 3 weken.

Hoe gaat u om met de blaaskatheter?

Uw urine wordt via de blaaskatheter opgevangen in katheterzakken. U heeft 2 soorten katheterzakken meegekregen naar huis:

 • beenzakken;
 • nachtzakken.

Overdag

De beenzakken kunt u overdag dragen onder uw kleding. Deze beenzakken gaan ongeveer 3 dagen mee. U kunt ze schoonspoelen met kraanwater. Laat de beenzak hierna drogen. Doe dit niet op de verwarming, omdat dit kan zorgen voor bacteriën. In het pakket is meestal een trechtertje aanwezig om de katheterzakken schoon te spoelen.

‘s Nachts

‘s Nachts koppelt u de nachtzak aan. Deze is groter, waardoor er meer urine in kan. U hoeft ‘s nachts niet uit bed om de zak te wisselen. ‘s Morgens kunt u de nachtzak legen in het toilet. Zorg ervoor dat de katheterzak lager hangt dan uw lichaam. Leg de nachtzak bijvoorbeeld op de grond of hang hem aan de bedrand. Op deze manier kan de urine uit de blaas in de katheterzak lopen.

Hoe koppelt u de katheterzakken aan?

Het aankoppelen van de katheterzakken gaat op de volgende manier:

 • Zorg dat u de nodige materialen binnen handbereik heeft.
 • Maak de oude zak los van de katheter. Dit doet u door voorzichtig het rubber van het uiteinde van de blaaskatheter naar de tip van de katheterzak te schuiven.
 • Haal het dopje van de nieuwe katheterzak en plaats de katheterzak op de blaaskatheter.

Zorg dat het goed vast zit. Het is verstandig om een handdoek of een papiertje onder de katheter te leggen, voor het geval u wat urine knoeit. Probeer het aansluitstukje van de katheterzak niet aan te raken. Anders kunnen er bacteriën in uw blaas komen.

De beenzak bevestigt u aan het bovenbeen met behulp van beenbandjes. Deze zijn elastisch en hebben klittenband. Soms kan dit gaan broeien op het been. Om dit te voorkomen, kunt u eventueel een washandje tussen het been en de beenzak leggen. Aan de beenzak zit een kraantje waarmee u de zak leeg kan laten lopen. Om het kraantje te openen, draait u het een kwartslag. De urine kunt u in het toilet laten lopen. Wacht niet met het leegmaken van de beenzak tot deze volledig vol is. Let op! Vergeet niet het kraantje weer te sluiten!

Zijn de katheterzakken op en heeft u nieuwe nodig? Bel dan Hoogland Medical. Het telefoonnummer vindt u in de blauwe informatiemap in het pakket dat u van de afdeling heeft meegekregen.

Kraantje in plaats van beenzak (katheterventiel)

Na 3 dagen kunt u gebruik maken van het kraantje. Uitleg over hoe dit kraantje werkt, ontvangt u van de verpleegkundige.

Waarom een kraantje?

De katheter die in uw blaas zit, zorgt ervoor dat uw urine direct af kan lopen. Het kraantje sluit deze katheter alleen af. Hierdoor blijft de urine in uw blaas totdat u het kraantje openzet. U kunt dit vergelijken met de situatie zonder katheter. De blaas houdt zo zijn functie, namelijk het verzamelen van urine totdat u aandrang heeft en de blaas leegt.

U kunt uw blaas legen op het moment dat u aandrang heeft. Om ontstekingen te voorkomen, moet u dit zeker elke 3 à 4 uur doen. Voor de nacht koppelt u een nachtzak aan. ‘s Morgens koppelt u de nachtzak af en gebruikt u weer het kraantje. De zak leegt u in het toilet.

U heeft meerdere controles na de behandeling:

 • Na 3 weken wordt de katheter verwijderd en gekeken of het plassen lukt.
 • Na 3 maanden komt u op de polikliniek Urologie voor een plastest en het invullen van een vragenformulier. Kom alstublieft met een goed gevulde blaas naar deze afspraak.
 • Na 6 maanden komt u weer op de polikliniek Urologie voor een plastest en het invullen van een vragenformulier. Kom alstublieft met een goed gevulde blaas naar deze afspraak.
 • Na 1 jaar komt u in principe voor het laatst op de polikliniek Urologie voor weer een plastest en het invullen van een vragenformulier. Kom alstublieft met een goed gevulde blaas naar deze afspraak.

Als alles dan naar wens is verlopen, kunnen de controles beëindigd worden.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het ziekenhuis.

 • Tijdens kantooruren. Bel naar de polikliniek Urologie, telefoonnummer: (073) 553 60 10.
 • Voor dringende zaken 's avonds na 17.00 uur, 's nachts en in het weekend. Bel naar de Spoedeisende Hulp, telefoonnummer: (073) 553 27 00.

Tot slot

Iedereen is anders en geen prostaat is dezelfde. In sommige gevallen kan er aanleiding zijn om de procedures rond uw behandeling te wijzigen. In dat geval zal de arts dat aan u uitleggen.