Behandeling

TC kuren bij borstkanker

Uw arts heeft u voorgesteld om u te gaan behandelen met chemotherapie (celgroeiremmende medicijnen). De behandeling die u krijgt heet de TC kuur en bestaat uit een combinatie van 2 soorten cytostatica, Cyclofosfamide en Docetaxel. De kuur wordt eenmaal per 3 weken gegeven. In principe krijgt u in totaal 6 kuren. De kuur kan poliklinisch gegeven worden.

Code KUU-106
Laatste revisie: 16 februari 2022 - 10:07

TC kuren bij borstkanker