Behandeling

REP behandelschema: Lenalidomide, Cyclofosfamide en Prednison bij multipel myeloom

U heeft reeds eerder een behandeling voor het multipel myeloom (ook wel ziekte van Kahler genoemd) gehad. Nu is echter gebleken dat er terugkeer in activiteit van de ziekte is. Uw arts heeft u voorgesteld om u te gaan behandelen met Lenalidomide, Cyclofosfamide en Prednison. Deze behandeling wordt ook wel REP-kuur genoemd.

Code KUU-184
Laatste revisie: 16 februari 2022 - 13:01

REP behandelschema: Lenalidomide, Cyclofosfamide en Prednison bij multipel myeloom