Behandeling

R-VIM kuren bij Non-Hodgkin lymfoom

Uw arts heeft u voorgesteld om uw ziekte te gaan behandelen met Rituximab in combinatie met cytostatica (celgroeiremmende middelen). De behandeling die u krijgt heeft de R-VIM kuur. Deze kuur wordt eenmaal per 3 weken gegeven. U wordt hiervoor opgenomen op de verpleegafdeling gedurende 6 dagen, omdat u continue extra infuusvloeistof toegediend krijgt om de blaas en nieren te beschermen.

Code KUU-243
Laatste revisie: 16 februari 2022 - 09:39

R-VIM kuren bij Non-Hodgkin lymfoom