Behandeling

R-FCM bij Non-Hodgkin lymfoom

Uw arts heeft u voorgesteld om uw ziekte te gaan behandelen met Rituximab in combinatie met chemotherapie. Een kuur bestaat uit een infuus met cytostatica (celgroeiremmende middelen) op dag 1, 2 en 3. De kuur wordt eenmaal per 4 weken gegeven. In totaal krijgt u 6 kuren. Deze kuur kan poliklinisch gegeven worden.

Code KUU-240
Laatste revisie: 6 april 2022 - 11:35

R-FCM bij Non-Hodgkin lymfoom