Behandeling

R-DHAP/ R-VIM/ R-DHAP kuren bij een recidief Non-Hodgkin Lymfoom

Uw arts heeft u voorgesteld om u te gaan behandelen met Rituximab in combinatie met cytostatica (celgroeiremmende middelen). De behandeling die u is voorgesteld heet R-DHAP/R-VIM/R-DHAP kuur. Dat betekent dat u de eerste kuur een R-DHAP schema krijgt, de tweede kuur een R-VIM schema, gevolgd door een laatste R-DHAP schema. Voor de behandelingen wordt u opgenomen op de verpleegafdeling.

Code KUU-239
Laatste revisie: 6 april 2022 - 11:46

R-DHAP/ R-VIM/ R-DHAP kuren bij een recidief Non-Hodgkin Lymfoom