Behandeling

R-COP bij Non-Hodgkin lymfoom

Uw arts heeft u voorgesteld om uw ziekte te gaan behandelen met Rituximab(doelgerichte therapie) in combinatie met COP (cytostatica = celgroeiremmende middelen). Een kuur bestaat uit: dag 1 infuus en dag 1 t/m 5 tabletten/capsules. De kuur wordt eenmaal per 3 weken gegeven. U krijgt maximaal 6 - 8 kuren. Mocht het anders zijn, dan zal de arts dat met u bespreken. Deze chemotherapie kuur kan poliklinisch gegeven worden.

Code KUU-238
Laatste revisie: 6 april 2022 - 11:40

R-COP bij Non-Hodgkin lymfoom