Behandeling

Pemetrexed (Alimta) - Cisplatine + radiotherapie

De behandeling die uw arts heeft voorgesteld is een behandeling met cytostatica (kankerbestrijdende middelen). Deze middelen zijn Pemetrexed (Alimta) en Cisplatine. In de folder leest u meer over deze behandeling.

Code KUU-003
Laatste revisie: 21 februari 2022 - 09:56

Pemetrexed (Alimta) - Cisplatine + radiotherapie