Behandeling

Pembrolizumab bij het uitgezaaide urotheelcelcarcinoom

Uw arts heeft u voorgesteld om u te gaan behandelen met immunotherapie. Immuuntherapie is een behandeling met medicijnen die het eigen afweersysteem activeert en versterkt. Hierdoor kan het eigen afweersysteem de kankercellen beter herkennen en doden. De behandeling die u krijgt, heet Pembrolizumab. De behandeling wordt eenmaal per drie weken gegeven. In overleg met uw behandelend arts wordt het aantal behandelingen dat u krijgt bepaald. De behandeling wordt poliklinisch gegeven.

Code KUU-054
Laatste revisie: 11 mei 2022 - 12:20

Pembrolizumab bij het uitgezaaide urotheelcelcarcinoom