Headerafbeelding
kunst expositie boulevard narcissen Linda Nieuwstad
Behandeling

Operatie bij melanoom

Welke behandeling u krijgt, hangt ook af van het stadium van de ziekte. Het stadium is een maat voor hoe ver de ziekte zich in het lichaam heeft uitgebreid. 

Er zijn vier stadia:

  • Stadium 1: De kankercellen zitten alleen in de moedervlek
  • Stadium 2: De kankercellen zitten ook in het weefsel rond de moedervlek
  • Stadium 3: De kankercellen zitten ook in lymfeklieren
  • Stadium 4: De kankercellen zitten ook op andere plekken in het lichaam

 

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Code DER-735a
Laatste revisie: 25 oktober 2019 - 14:24
Hoe verloopt de behandeling?

Operatie bij melanoom

Rondom het litteken waar het melanoom in eerste instantie is verwijderd, wordt door de chirurg nogmaals een stukje huid en onderhuids vetweefsel weggehaald met een snijrand van 1 of 2 cm. Hoe dikker het melanoom is, hoe groter de snijrand. De patholoog onderzoekt het operatieweefsel met een microscoop.
Zo kunnen we vaststellen of het melanoom volledig is verwijderd.

Bij deze tweede operatie kan een vrij grote wond ontstaan, die soms niet direct kan worden gesloten. In dat geval is een aanvullende operatie door de plastisch chirurg nodig om de wond te sluiten. Dit gebeurt vaak onder narcose, en soms op de polikliniek onder plaatselijke verdoving. Uw behandelend arts zal u hierover meer informatie geven.

Schildwachtklierprocedure
Om eventuele uitzaaiingen naar de dichtstbijzijnde lymfeklieren op te sporen, kunt u een schildwachtklierprocedure krijgen, in combinatie met het ruimer weghalen van het litteken. Dit gebeurt bij bepaalde kenmerken van het melanoom.

De hoofdbehandeling bij stadium 3 bestaat vaak – maar niet altijd - uit een operatie. Hierbij verwijdert de oncologisch chirurg de lokale melanoomuitzaaiingen en mogelijk alle lymfeklieren in die regio. De oncologisch chirurg is in dit stadium uw hoofdbehandelaar.

Bij een melanoom in stadium 4 verwijzen wij u naar een van de veertien melanoomcentra in Nederland. Zij hebben uitgebreide ervaring met de behandeling van patiënten met een uitgezaaid melanoom.

Omdat een uitgezaaid melanoom in stadium 4 zich zo onvoorspelbaar gedraagt, bestaat er geen standaard behandeling. Wat de beste behandeling is, hangt af van verschillende factoren. Zoals de locatie van de tumor(en), de locatie van de uitzaaiingen, de genetische kenmerken van de tumor (BRAF-mutatie) en uw conditie. Voor elke melanoompatiënt is dus maatwerk nodig.

U wordt behandeld in een van de veertien melanoomcentra in Nederland. De medisch oncoloog in het melanoomcentrum is uw hoofdbehandelaar. De behandeling kan onder andere bestaan uit een operatie, bestraling en medicijnen. Voorbeelden van medicijnen zijn een behandeling met cytostatica (celdodende middelen), een behandeling met middelen die gericht zijn op genetische eigenschappen van de uitzaaiingen, en/of een behandeling met middelen die het afweersysteem stimuleren.