Headerafbeelding
Zon schijnend op de kersenbloesem in binnentuin
Behandeling

MRI geleide High Intensity Focused Ultrasound (MR-HIFU) bij vleesbomen

Een relatief nieuwe behandelmethode voor vleesbomen is een MRI geleide High Intensity Focused Ultrasound (MR-HIFU).

De behandeling gebeurt op de afdeling Radiologie door een radioloog. Hier leest u meer over deze behandeling.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over de behandeling.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Betrokken afdelingen

Code GYN-182c
Laatste revisie: 25 augustus 2020 - 15:09
Hoe verloopt de behandeling?

MRI geleide High Intensity Focused Ultrasound (MR-HIFU) bij vleesbomen

Tijdens de behandeling ligt u op uw buik in een MRI scanner. In de MRI tafel zit een focused ultrasound transducer ingebouwd. Uit deze transducer komen geluidsgolven. Door het bundelen van deze geluidsgolven op een bepaalde plaats in de vleesboom, stijgt de temperatuur op deze plaats tot boven de 55°C. Hierdoor gaat het weefsel kapot. Op deze manier kunnen we de vleesboom van buitenaf behandelen, zonder in het lichaam te snijden. Met deze behandeling krimpt de vleesboom en verminderen de klachten.

De behandeling is niet ingrijpend, niet pijnlijk en wordt poliklinisch gedaan. Dit betekent dat u na een paar uur weer naar huis mag. Of u voor deze behandeling in aanmerking komt, hangt af van waar de vleesboom bij u zit.

UMC Utrecht

De behandeling wordt tot nu toe in Nederland alleen in studieverband gedaan, in het UMC Utrecht. Er zijn extra kosten aan verbonden als u meedoet aan deze studie. Het is mogelijk dat deze niet worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Vraag dit vooraf na bij uw zorgverzekeraar. 

Dan kunt u deze altijd stellen aan de arts. U kunt bellen naar de polikliniek Gynaecologie, telefoonnummer: (073) 553 62 50.