Behandeling

Microwave ablatie (MWA)

Microwave ablatie (MWA) is een vorm van warmte-ablatie. Hierbij worden kankercellen vernietigd door ze te verhitten met behulp van microgolven.

MWA passen we soms toe bij uitzaaiingen in de lever in combinatie met een leveroperatie

Bij MWA kan het gebied dat wordt verhit nauwkeuriger bepaald worden dan bij RadioFrequente Ablatie. Daarom wordt voor MWA gekozen als de tumorcellen tegen bloedvaten of de galwegen aanliggen.
 

Betrokken afdelingen

Code ONC-271
Laatste revisie: 7 februari 2022 - 09:28

Microwave ablatie (MWA)