Headerafbeelding
Algemeen twee oudere vrouwen op de boulevard, knuffel
Behandeling

Medebehandeling door Geriatrie bij opname op de hartbewaking (CCU) of Cardiologie

Bent u als oudere hartpatiënt opgenomen op de Hartbewaking (CCU) of verpleegafdeling Cardiologie? Dan is het mogelijk dat iemand van Geriatrie bij u langskomt.

Uit onderzoek blijkt dat ouderen een groter risico hebben op complicaties tijdens een ziekenhuisopname. Als u ouder wordt, kan deze kwetsbaarheid toenemen. U heeft bijvoorbeeld meer kans om te vallen en om lichamelijk achteruit te gaan. Ook raken ouderen vaker ondervoed. Verder heeft u meer kans op een delier. Een delier is een plotselinge verwardheid die kan ontstaan tijdens een ziekteperiode of ziekenhuisopname.

Medebehandeling door een geriatrisch team zorgt voor minder complicaties in het ziekenhuis. Ook heeft u door de medebehandeling meer kans om weer terug te gaan naar uw eigen woning.

Hoe verloopt de medebehandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over de medebehandeling.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Betrokken afdelingen

Code GER-119
Laatste revisie: 4 september 2020 - 09:43
Hoe verloopt de medebehandeling?

Medebehandeling door Geriatrie bij opname op de hartbewaking (CCU) of Cardiologie

Geriatrisch team

Het geriatrische team bestaat uit een geriater, een arts in opleiding en een verpleegkundige. Regelmatig komt er iemand van het geriatrisch team bij u langs. Een geriater is gespecialiseerd in de behandeling van (kwetsbare) ouderen.

Multidisciplinair team

Niet alleen de cardioloog, geriater en verpleegkundige zijn bij uw behandeling betrokken. Tijdens uw opname komt de fysiotherapeut standaard bij u langs voor tips, begeleiding en/of gerichte training.

Als het nodig is, kan ook een diëtiste, ergo-therapeut en een medewerker van het transferpunt in medebehandeling komen, voor eventuele aanpassingen in uw woonsituatie. Uw behandeling vindt dus plaats door een team van zorgverleners vanuit verschillende vakgebieden. Dit noemen we een multidisciplinair team.

Hoe lang u opgenomen wordt in het ziekenhuis hangt af van uw herstel. De verpleegkundige kan u hier meer informatie over geven.

Wat kunt u doen om zo fit mogelijk te blijven tijdens uw opname in het ziekenhuis?

Als het lichamelijk mogelijk is, kunt u:

  • 's Ochtends uw pyjama uit doen en zich aankleden.
  • Stevige schoenen dragen die vast aan uw voet zitten.
  • Zittend eten en drinken in een stoel aan tafel.
  • Het beste zo weinig mogelijk op bed liggen. Ga zitten als u bezoek krijgt, leest, radio luistert, televisie kijkt, enzovoort.
  • Minimaal 3 keer per dag een wandeling over de afdeling maken. De fysiotherapeut bekijkt samen met u of het veilig genoeg is om dit alleen te doen of dat u onder begeleiding mag wandelen.
  • Elke ochtend uw ochtendgymnastiek doen om alle gewrichten soepel en lenig te houden.
  • Elk uur diep in en uit ademen om longontsteking te voorkomen.

Heeft u geen telemetrie bewaking?

  • Ga dan naar buiten voor een frisse neus.
  • Maak een wandeling door het ziekenhuis.
  • Ga met familie of vrienden een kopje thee of koffie drinken ergens in het ziekenhuis.

Gaat u van de afdeling? Dan is het belangrijk dat u toestemming heeft van de arts om dat te doen. Geef het aan de verpleegkundige door als u van de afdeling af gaat.

Ontslag uit het ziekenhuis

We proberen ervoor te zorgen dat u zo snel mogelijk terug gaat naar uw eigen woonsituatie. Mocht dat niet haalbaar zijn, dan overleggen we dit met u en uw naasten.

Wilt u meer weten over ouderenzorg in het JBZ?

Dan kunt aan de verpleegkundige naar de volgende folders vragen:

Dan kunt u deze stellen aan het behandelend team.