Behandeling

Lenalidomide en Dexamethason bij Multipel Myeloom

Uw arts heeft u voorgesteld om u te gaan behandelen met Lenalidomide en Dexamethason i.v.m. het multipel myeloom (ook wel ziekte van Kahler genoemd). U slikt hierbij 21 dagen Lenalidomide, gevolgd door een rustweek. Naast Lenalidomide zal de arts u ook Dexamethason 20 of 40 mg voorschrijven.

Code KUU-185
Laatste revisie: 4 oktober 2021 - 15:52

Lenalidomide en Dexamethason bij Multipel Myeloom