Headerafbeelding
tolbrug dag van opname transferadvies
Behandeling

Klinische revalidatie na een beroerte

Heeft u een beroerte (CVA) gehad? Dan volgt een periode van revalideren.

De meeste patiënten kunnen thuis revalideren. Soms is dit niet mogelijk. U kunt dan revalideren bij revalidatiecentrum Tolbrug. U verblijft dan op de klinische revalidatieafdeling van Tolbrug om daar te werken aan uw herstel.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling.

Betrokken afdelingen

Code REV-152
Laatste revisie: 30 juli 2020 - 10:47
Hoe verloopt de behandeling?

Klinische revalidatie na een beroerte

Waar meldt u zich?

Welkom bij Tolbrug. De eerste dag dat u bij ons komt, noemen wij de 'opnamedag'.

U meldt zich op de dag van uw opname bij de balie van Tolbrug. Hier wijzen we u de weg naar de klinische revalidatieafdeling. De verpleging ontvangt u daar. U mag altijd iemand meenemen die u begeleidt.

Voorbereiding

Op uw opnamedag neemt u mee:

 • Uw legitimatiebewijs
 • De naam, het adres en het telefoonnummer van uw contactpersoon/personen
 • Uw JBZ-patiëntenpas
 • Het pasje van uw zorgverzekering
 • Uw medicijnen

Dagindeling

Opnamegesprek

De verpleegkundige bespreekt met u uw persoonlijke situatie en eventuele gezondheidsproblemen. Dit gesprek vindt plaats op de kamer waar u wordt opgenomen. Praktische zaken bespreken we na dit gesprek met u.

U krijgt op de dag van de opname te horen wie uw eerst verantwoordelijke verpleegkundige wordt. Deze verpleegkundige coördineert uw totale zorg.

Transferadvies

De fysiotherapeut, ergotherapeut en de verpleging komen bij u langs om te kijken hoe u zich beweegt (bijvoorbeeld draaien in bed, zitten, verplaatsen naar een stoel, lopen). Zij beoordelen of u bijvoorbeeld een rollator of rolstoel nodig heeft en meten als dat nodig is een aantal lichaamsmaten op.

Slikobservatie

Het komt regelmatig voor dat mensen die bij ons revalideren, problemen hebben met het slikken. De logopedist kan tijdens de lunch bekijken hoe het slikken gaat. Dit noemen we een slikobservatie. Als dat nodig is, geeft de logopedist u advies waar u op moet letten.

Rondleiding

U krijgt de eerste dag een rondleiding op de kliniek. Om u vast een indruk te geven van deze rondleiding, kunt u hieronder een filmpje bekijken.

Je kunt deze video niet zien. Wat nu?

Je hebt onze cookies (nog) niet geaccepteerd. Daarom kun je deze en andere video's niet bekijken op onze website. Wil je de video's wel kunnen zien? Klik dan op Accepteer cookies. Meer weten? Lees dan onze cookieverklaring.

Gesprek met de arts

In de middag komt de revalidatiearts met u kennismaken. De arts bespreekt met u het ziekteverloop en hoe het nu met u gaat. Daarnaast bespreekt de arts de doelen die u graag wilt bereiken tijdens uw verblijf.

De arts bespreekt verder het reanimatiebeleid. Ook volgt er een lichamelijk onderzoek.

Mantelzorgers

Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald voor u zorgen. Bijvoorbeeld uw partner, ouder of kind, of een ander familielid, vriend of kennis.

Op Tolbrug zijn mantelzorgers altijd welkom. Voor de revalidatie is het belangrijk dat uw mantelzorger betrokken is. Daarom is er binnen twee weken na uw opname een gesprek met maatschappelijk werk. Tijdens dit gesprek wordt met u beiden besproken wat de rol van de mantelzorger kan zijn. Zo kunnen we al vroeg in het revalidatietraject doelen opstellen. Bovendien kunnen we hulp van buitenaf inschakelen als dat nodig is.

Uw revalidatie start met een observatiefase. Deze duurt meestal twee tot drie weken.

We bekijken samen met u wat u allemaal nog kunt en wat niet meer (goed) gaat. Daarnaast kijken we naar wat u nodig heeft om weer thuis te kunnen zijn.

In de observatiefase doen we verschillende testen en onderzoeken. Dit is noodzakelijk om een goede prognose te kunnen stellen, dus om aan te kunnen geven wat de verwachtingen voor de toekomst zijn. Daarnaast doet u oefeningen en voert u praktische activiteiten uit. Daarmee krijgen de behandelaars een indruk van uw mogelijkheden.

Bij uw behandeling zijn meerdere zorgverleners betrokken, ieder vanuit hun eigen vakgebied. Zij vormen samen uw behandelteam. Dit team staat onder leiding van uw revalidatiearts. Aan het einde van de observatiefase maken we een behandelplan

Behandelplan

In uw behandelplan staat wat uw hulpvragen zijn en wat we met uw behandeling willen bereiken (het doel). Dit plan vormt een houvast voor uw gehele revalidatieperiode. In de eerste bespreking van het behandelplan bespreekt het behandelteam hoe lang uw klinische revalidatie naar schatting gaat duren.

Tijdens een team-nabespreking bespreekt de revalidatiearts met u uw behandelplan en de voorlopige ontslagdatum. Na vier tot zes weken bekijken we hoe ver u bent met het bereiken van uw doelen en uw hulpvragen. Vervolgens stellen we een nieuw behandelplan op. Zo nodig passen we het revalidatiedoel en de ontslagdatum aan.

Team-nabespreking

De revalidatiearts bespreekt het behandelplan met u en uw naaste of mantelzorger. Dit noemen we een team-nabespreking. De revalidatiearts bespreekt de stand van zaken rondom uw revalidatie met u en neemt het behandelplan en de doelstellingen met u door. U kunt in dit gesprek ook uw vragen en wensen bespreken met uw revalidatiearts. Op uw therapieplanning staat wanneer dit gesprek plaatsvindt.        

Prognose

Prognose betekent het vermoedelijk verloop. Het gaat om een inschatting: op welk niveau kunt u in de toekomst functioneren? We stellen deze prognose zodat de revalidatiedoelen hierop afgestemd kunnen worden en u zich beter kunt voorbereiden op ontslag. We geven een prognose rondom het herstel van de arm/handfunctie, communicatie, loopvaardigheid en ADL zelfstandigheid.

Om tot een goede prognose te komen, is het belangrijk dat we verschillende testen bij u doen. Dat gebeurt tijdens de observatiefase. Daarnaast zijn er enkele andere factoren van belang, zoals uw leeftijd, sociaal netwerk en de ernst van de aandoening.

Tijdens iedere teambespreking komt de prognose aan bod en, als het nodig is, stellen we deze bij.

Therapieën

De therapieën starten de dag na opname. U ontvangt hiervoor uw therapieprogramma van de verpleegkundige. Naast de individuele therapieën plannen we voor u enkele groepstherapieën, afhankelijk van uw beperkingen. Bijvoorbeeld:

 • ochtendtraining
 • lunchgroep
 • functionele oefengroep
 • rolstoeltraining
 • arm/handgroep
 • communicatiegroep

Groepstherapieën

Bij groepstherapie oefent u samen met andere revalidanten, onder begeleiding van één of meerdere behandelaars. Binnen de groepstherapie komt u revalidanten tegen die vergelijkbare problemen hebben. Natuurlijk werkt iedere revalidant aan zijn of haar eigen doelen en bieden wij de oefeningen op maat aan. U leert binnen de groepstherapie van en met elkaar. Veel mensen vinden het deelnemen aan een groepsbehandeling prettig en motiverend. Het behandelteam bepaalt in overleg met u welke groep voor u van belang is.

In onderstaand filmpje ziet u een voorbeeld van hoe een dag van een revalidant bij Tolbrug verloopt.

Je kunt deze video niet zien. Wat nu?

Je hebt onze cookies (nog) niet geaccepteerd. Daarom kun je deze en andere video's niet bekijken op onze website. Wil je de video's wel kunnen zien? Klik dan op Accepteer cookies. Meer weten? Lees dan onze cookieverklaring.

Het doel van uw behandeling is dat u weer zo goed mogelijk kunt functioneren in uw eigen woonomgeving.

Het behandelplan is de rode draad van uw behandeling. Wat er in het behandelplan komt en hoe lang de behandelfase duurt, is per persoon verschillend. Om de vier weken bespreekt het behandelteam uw voortgang. Zo nodig stellen we uw plan bij. Na deze teambespreking hebben u en uw naaste/mantelzorger een afspraak met uw revalidatiearts.

Mensen vinden het revalideren op Tolbrug vaak intensief; het vraagt veel inspanning. Uit onderzoeken is gebleken dat deze intensiteit van belang is voor uw herstelproces. U leert veel en u heeft vaak een vol programma, maar uiteraard is er ook aandacht voor rustmomenten. Ook op de momenten dat u geen therapie krijgt, leert u door te oefenen, zelf of met hulp.

Revaliderend werken

Revaliderend werken betekent dat u ook buiten de therapietijd intensief vaardigheden oefent die van belang zijn voor het dagelijks functioneren. Samen met de verpleging oefent u bijvoorbeeld alledaagse handelingen, het lopen of doet u oefeningen van de therapeuten. Uw mantelzorger(s) kan hierin een belangrijke rol spelen. Ook zij kunnen samen met u extra oefenen. Voorlopig zijn 'gewone' dagelijkse dingen voor u dus therapie. 

Als u in het weekend in de kliniek blijft, dan oefent u zoveel mogelijk samen met de verpleging en/of mantelzorgers uw dagelijkse activiteiten. Gaat u in de weekenden naar huis? Dan is het oefenen thuis ook een belangrijk onderdeel van de revalidatie. Een hulpmiddel voor het zelf oefenen is het boek 'Snel in beweging'. Dit is een boek met oefeningen waarmee u zelfstandig kunt oefenen. Uw behandelaars geven aan welke oefeningen voor u van toepassing zijn.

tolbrug behandelfase revaliderend werken 1

tolbrug behandelfase revaliderend werken 2

Therapieën

Revalidatie vraagt motivatie en inzet. Maar u staat er niet alleen voor. Uw behandelteam ondersteunt u hierbij. Het team is gespecialiseerd en geschoold in revalideren na een CVA/beroerte en werkt zo veel mogelijk volgens de nieuwste inzichten.

Wekelijks krijgt u een programmaoverzicht met daarop uw therapieën. Hierop ziet u op welke dagen en tijden u therapie heeft. U krijgt te maken met behandelaars vanuit verschillende vakgebieden, bijvoorbeeld fysiotherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten en maatschappelijk werkers. Ook in de behandelfase krijgt u naast individuele therapieën te maken met groepstherapieën (bijvoorbeeld de arm/handgroep, loopgroep, communicatiegroep, enz). Op die manier kunt u nog beter oefenen.

Cognitieve behandeling

Naast problemen met het bewegen (de motorische beperkingen), zijn er vaak ook ‘onzichtbare’ gevolgen. Het gaat hierbij om de zogeheten cognitieve problemen, zoals geheugenproblemen, aandachtsproblemen, problemen met het logisch ordenen van handelingen en waarnemingsproblemen. Op Tolbrug werken we met een specifieke behandelmethode om u te leren omgaan met deze cognitieve beperkingen.

Weekendverlof

Als onderdeel van uw revalidatie werken we met u toe naar uw weekendverlof. Dit is een goede voorbereiding op uw toekomstige thuissituatie. Vaak komen er tijdens dit verlof bepaalde situaties aan het licht waaraan u bij ons nog kunt werken.

Hoe lang?

In overleg met u bespreken we hoe lang u naar huis gaat. Dat kunnen enkele uren zijn, of van vrijdagmiddag om 17.00 uur tot zondagavond 19.45 uur.

Vervoer naar huis

Als u op weekendverlof gaat, regelt u zelf uw vervoer. U kunt ook met de taxi naar huis gaan voor het weekendverlof. Maar deze ritten worden niet door elke verzekering vergoed. Neemt u hiervoor contact op met uw zorgverzekeraar.

Huiswerkoefeningen

Van sommige therapeuten krijgt u huiswerkoefeningen mee voor in het weekend. Bijvoorbeeld het oefenen van het lopen thuis, in de tuin of op de trap; kookopdrachten of spraakopdrachten. Maar ook opdrachten waarbij u en/of u naasten opschrijft wanneer en in welke mate u vermoeid bent. Met die informatie kunnen we de behandeling en de adviezen afstemmen op uw persoonlijke situatie.

Mantelzorg

Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald voor u zorgen. Bijvoorbeeld uw partner, ouder of kind, of een ander familielid, vriend of kennis.

De gevolgen van hersenletsel zijn niet alleen voor uzelf merkbaar, maar ook voor uw (naaste) omgeving. Op Tolbrug vinden wij het belangrijk om ook uw mantelzorgers te betrekken bij uw revalidatieprogramma. Wij doen dat met begeleiding en voorlichting. Daarmee ondersteunen wij uw mantelzorgers én kunnen zij op hun beurt uw revalidatie ondersteunen.

Hoe betrekken wij uw mantelzorgers?

 • We brengen in kaart wat uw mantelzorger(s) kan betekenen tijdens en na uw revalidatie.
 • We regelen en bespreken meeloopdagen en weekendverlof.
 • We zorgen dat u samen kunt oefenen.
 • We betrekken hen bij het stellen van doelen en behandelplanbesprekingen.
 • We leren vaardigheden aan om u te kunnen begeleiden.
 • We geven ze meer inzicht in uw functioneren.
 • Het is voor u en uw mantelzorger belangrijk dat uw mantelzorger betrokken is bij uw revalidati

tolbrug behandelfase mantelzorg

Hulpmiddelen

Op Tolbrug maken we soms gebruik van hulpmiddelen. Hierbij kunt u denken aan aangepast schoeisel, spalken, communicatiehulpmiddelen, enz. We hebben hiervoor enkele specialistische spreekuren, bijvoorbeeld het loopspreekuur, spasticiteits- en schoenenspreekuur. Als u hiervoor in aanmerking komt, dan bespreekt uw revalidatiearts dit met u.

tolbrug behandelingsfase hulpmiddelen

Tijdens de eerste teambespreking schat het behandelteam in hoe lang uw opname gaat duren.

We bespreken met u wat de voorwaarden zijn om met ontslag te kunnen gaan. Ook geven we u een voorlopig ontslagdatum. Deze datum kunnen we tijdens de vervolgbesprekingen van het behandelplan bijstellen, of definitief maken.

Als u klaar bent met de klinische revalidatie, heeft u mogelijk nog hulpvragen waaraan u wilt werken. Vaak volgt er daarom nog een nabehandeling.

Voorbereidingen voor ontslag

In de behandelfase bereiden we u en uw mantelzorger(s) al voor op ontslag. We bespreken de ontslagvoorwaarden met u. We kijken naar wat u zelfstandig zal kunnen en waar u nog hulp bij nodig heeft. Als dat nodig is, oefenen we het hier. In de weekenden kunt u dit zelf thuis doen, of samen met uw mantelzorger.

Ook kijken we samen met u en uw mantelzorger(s) naar welke voorzieningen, hulpmiddelen en zorg er eventueel nodig zijn om zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren.

tolbrug ontslag en dan

Na de klinische revalidatie

Als u de revalidatie nog niet afgerond heeft als u met ontslag gaat, dan volgt er een nabehandeling. Dit kan een poliklinische revalidatie zijn bij Tolbrug in ’s-Hertogenbosch of Uden. Soms wordt de therapie voortgezet bij een behandelaar bij u in de buurt (bijvoorbeeld bij een fysiotherapiepraktijk in uw woonplaats). Het behandelteam adviseert u hierover. Ook tijdens de nabehandeling blijft u onder controle bij de revalidatiearts.

Tijdens de nabehandeling is er aandacht voor uw eigen specifieke hulpvragen. Daarbij kan er aandacht zijn voor terugkeer naar uw werk, het oppakken van hobby’s en andere activiteiten. Maar ook voor het vinden van een nieuw evenwicht binnen uw gezin en omgeving, het omgaan met vermoeidheid, enzovoort.

Leefstijl

Een gezonde en bewuste leefstijl is belangrijk tijdens uw revalidatie én daarna. Een gezonde leefstijl draagt bij aan uw herstel. De kans dat u opnieuw een beroerte krijgt, wordt kleiner.

Actieve leefstijl

Bewegen is belangrijk, zeker als u minder mobiel bent dan voorheen. Dit hoeft niet altijd in de vorm van sport te zijn, het kan ook om dagelijkse activiteiten gaan. Onze module 'Actieve leeftstijl' helpt u om een vorm van bewegen te vinden die bij u past.

Voor uw eigen welzijn is het belangrijk om een goede balans te vinden tussen inspanning en rust. Het vinden van deze balans is een centraal thema voor veel revalidanten.

Gezonde leefstijl

Bij een gezonde leefstijl kunt u denken aan voeding. Op regelmatige momenten gezond en gevarieerd eten, geeft u meer energie. Soms is het wenselijk om af te vallen of aan te komen. Verder is het goed om te kijken of u eventuele ongezonde gewoonten (zoals roken) kunt afleren.

Uw therapeuten geven u elk vanuit hun eigen vakgebied adviezen voor het leven na de revalidatie.

Indeling kliniek

Als u wordt opgenomen om te revalideren, noemen we dat ‘klinische revalidatie’. Klinische revalidatie is er voor mensen met een neurologische aandoening (bijvoorbeeld hersenletsel of een spierziekte) of een orthopedische aandoening (bijvoorbeeld een beenamputatie).

De kliniek bestaat uit drie units: prikkelarm, regulier en zelfstandigheid. De arts bepaalt welke unit voor u het meest geschikt is. Op deze units zijn  een- en tweepersoonskamers. Als mensen om een medische reden alleen moeten liggen, krijgen zij de voorrang voor een eenpersoonskamer.

Prikkelarme unit

Op de prikkelarme unit liggen mensen die als gevolg van hersenletsel cognitieve problemen hebben. Zoals:

 • moeite met drukte en prikkels;
 • moeite met oriëntatie (weten waar je bent in tijd en ruimte);
 • verminderde mentale belastbaarheid.

Deze unit is daarom zo rustig mogelijk ingericht. Er zijn vijf bedden op deze unit en een huiskamer. U eet in de huiskamer, en u kunt hier ook gezellig samen zitten, bezoek ontvangen of televisie kijken.

Reguliere unit

De meeste mensen worden opgenomen op de reguliere unit. Ook deze heeft een huiskamer met keuken. Hier eet u gezamenlijk uw maaltijden en kunt u iets te drinken pakken. U kunt er ook televisie kijken, computeren, andere revalidanten ontmoeten en bezoek ontvangen.

Zelfstandigheidsunit

De zelfstandigheidsunit is bedoeld als voorbereiding op ontslag naar huis. Hier gaat u steeds meer zelfstandig doen. Er is hier bijvoorbeeld een trainingskeuken en ruimte om de was te doen. 

We organiseren het verblijf zo dat u bij het verlaten van de kliniek zo zelfstandig mogelijk functioneert.    

tolbrug praktische zaken zelfstandigheidsunit

Uw kamer

U heeft op uw kamer een bed, een nachtkastje en een kast om kleding/persoonlijke spullen op te bergen. Iedere kast heeft een slot. U kunt altijd uw persoonlijke bezittingen achter slot leggen. Elke kamer heeft een aangepaste badkamer met een douche en een toilet.

Bezoektijden

Uw naasten zijn altijd van harte welkom op de afdeling en kunnen ook uw therapieën bijwonen.

Voor het overige bezoek gelden de onderstaande bezoektijden:

 • 14.00 - 16.45 uur
 • 18.30 - 19.45 uur

In het weekend is er een extra bezoektijd van 10.00 tot 12.00 uur.

Maaltijden

 De maaltijden worden genuttigd in de huiskamers op de volgende tijden:

 • Ontbijt: 7.30 - 9.00 uur
 • Lunch: 12.15 uur
 • Diner: 17.00 uur

Bij het ontbijt en de lunch kunt u kiezen uit verschillende soorten brood en verschillende soorten beleg. Voor het avondeten krijgt u iedere avond een lijst met een keuzemenu. U kunt uw eigen maaltijd samenstellen of voor een standaardmenu kiezen.

Uw naaste kan eventueel mee eten, samen met u op uw eigen kamer. Aan het mee eten zijn kosten verbonden:

 • Een warme maaltijd kost 7.50 euro
 • Een lunchmaaltijd kost 2.50 euro

Als uw naaste graag mee wil eten, kan hij contact opnemen met de zorgassistent van de afdeling.

tolbrug praktische zaken maaltijden

Internet/telefoon/televisie

Bij uw bed heeft u een bedside terminal. Dit is een scherm met toetsenbord waarmee u gratis televisie kunt kijken, bellen en internetten. U mag uiteraard ook uw eigen telefoon, laptop of tablet meenemen. Via een openbaar netwerk (WIFI) kunt u ook op internet. Het ziekenhuis biedt u dit aan als service. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Meer informatie hierover krijgt u op de afdeling.

Parkeren

Op het parkeerterrein van het Jeroen Bosch Ziekenhuis en Tolbrug is het betaald parkeren. Bekijk hier de tarieven. Op de dag van uw opname en als u een dag meeloopt bij de therapieën kunt u bij de balie van Tolbrug een kaartje kopen voor 3 euro.