Headerafbeelding
Vaas op tafel in wachtkamer met zicht op binnentuin
Behandeling

Follow-up afwijkende uitstrijkjes

Wanneer een uitstrijkje afwijkend is, is het belangrijk dat we u blijven controleren. Deze controle noemen we follow-up.

Veel vrouwen die bij de gynaecoloog zijn geweest vanwege een afwijkend uitstrijkje, ervaren dat als een spannende periode. Spannend vanwege het onderzoek en angst dat er misschien kanker wordt gevonden. 

Hoe verloopt de follow-up?

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis neemt u mee:

  • een geldig legitimatiebewijs
  • uw JBZ-patiëntenpas
  • uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO).

Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Betrokken afdelingen

Meer informatie

Code GYN-744
Laatste revisie: 31 januari 2023 - 10:38
Hoe verloopt de follow-up?

Follow-up afwijkende uitstrijkjes

Na 12 maanden

Na 12 maanden maakt u een afspraak bij uw huisarts voor een uitstrijkje.

  1. Zit in het uitstrijkje geen humaan papillomavirus (HPV) en zijn er geen afwijkende baarmoederhalscellen? Dan hoeft u niet meer terug te komen en krijgt u automatisch een oproep voor het bevolkingsonderzoek.
  2. Is de uitslag Pap 3a2 of hoger? Dan stuurt de huisarts u door naar de gynaecoloog en krijgt u een kolposcopie.
  3. Zit in het uitstrijkje het humaan papillomavirus (HPV) en is de uitslag, Pap 1, Pap 2 of Pap 3a1? Dan maakt u over een jaar weer een afspraak bij uw huisarts voor controle van het uitstrijkje. U volgt dan de route van 24 maanden.

 

Na 24 maanden

Komt u na een jaar weer terug bij uw huisarts om een uitstrijkje te laten maken? Dan maakt u hiervoor zelf een afspraak. Afhankelijk van de uitslag zijn er de volgende mogelijkheden:

  1. Zit in het uitstrijkje het humaan papillomavirus (HPV) en is de uitslag van baarmoederhalscellen Pap 1? Dan gebeurt de verdere controle via het bevolkingsonderzoek.
  2. Zit in het uitstrijkje geen humaan papillomavirus (HPV) is de uitslag van baarmoederhalscellen Pap 3a1 of lager? Dan gebeurt de verdere controle via het bevolkingsonderzoek.
  3. Is de uitslag van de baarmoederhalscellen Pap 3a2 of hoger, met of zonder het humaan papillomavirus (HPV)? Dan stuurt de huisarts u door naar de gynaecoloog en volgt er een kolposcopie.
  4. Zit in het uitstrijkje het humaan papillomavirus (HPV) en is de uitslag van baarmoederhalscellen Pap 2 of Pap 3a1? Dan volgt er een kolposcopie bij de gynaecoloog.