Behandeling

FOLFOXIRI BEVA: 5Fluorouracil high-dose / Folinezuur / Oxaliplatin / Irinotecan & Bevacizumab bij dikke darmkanker

Uw arts heeft u voorgesteld om u te gaan behandelen met een cytostatica (celgroeiremmende middelen). De behandeling die u is voorgesteld bestaat uit 5-Fluorouracil, Oxaliplatin, Folinezuur, Irinotecan en Bevacizumab. 5-Fluorouracil, Oxaliplatin en Irinotecan zijn cytostatica. Folinezuur is een soort vitamine dat de werking van 5-Fluourouracil versterkt en daardoor het effect vergroot. Bevacizumab is monoklonaal antilichaam dat specifiek de nieuwvorming van bloedvaten naar de tumor remt.

Code KUU-153
Laatste revisie: 14 februari 2022 - 11:48

FOLFOXIRI BEVA: 5Fluorouracil high-dose / Folinezuur / Oxaliplatin / Irinotecan & Bevacizumab bij dikke darmkanker