Behandeling

FOLFIRI-Panitumumab: 5Fluorouracil high-dose / Folinezuur /Irinotecan & Panitumumab bij dikke darmkanker

Uw arts heeft u voorgesteld om u te gaan behandelen met een cytostatica (celgroeiremmende middelen). De behandeling die u is voorgesteld bestaat uit 5-Fluorouracil, Folinezuur en Irinotecan en Panitumumab. 5-Fluorouracil en Irinotecan zijn cytostatica. Folinezuur is een soort vitamine dat de werking van 5-Fluourouracil versterkt en daardoor het effect vergroot. Panitumumab is een monoklonaal antilichaam. Dit is een stof, die specifiek andere unieke eiwitten in het lichaam herkent en hieraan hecht. Op deze manier remt het onder andere de signalen die zorgen voor de groei van de kankercellen.

Code KUU-147
Laatste revisie: 7 september 2021 - 11:27

FOLFIRI-Panitumumab: 5Fluorouracil high-dose / Folinezuur /Irinotecan & Panitumumab bij dikke darmkanker