Behandeling

FOLFIRI: 5Fluorouracil / Folinezuur /Irinotecan

Uw arts heeft u voorgesteld om u te gaan behandelen met een cytostatica (celgroeiremmende middelen). De behandeling die u is voorgesteld bestaat uit 5-Fluorouracil, Folinezuur en Irinotecan. 5-Fluorouracil en Irinotecan zijn cytostatica. Folinezuur is een soort vitamine dat de werking van 5-Fluourouracil versterkt en daardoor het effect vergroot.

Code KUU-148
Laatste revisie: 20 juli 2022 - 17:09

FOLFIRI: 5Fluorouracil / Folinezuur /Irinotecan