Behandeling

Fludarabine bij Chronische Lymfatische Leukemie of Non Hodgkin Lymfoom

Uw arts heeft u voorgesteld om u te gaan behandelen met cytostatica (celgroeiremmende middelen). De behandeling die u voorgesteld is heet de Fludarabine kuur. De kuur wordt één keer per 4 weken gegeven. In principe krijgt u 3 tot 8 kuren. Mocht het anders zijn dan zal de arts dat met u bespreken. Deze chemotherapie kuur zal poliklinisch gegeven worden.

Code KUU-211
Laatste revisie: 27 oktober 2021 - 09:34

Fludarabine bij Chronische Lymfatische Leukemie of Non Hodgkin Lymfoom