Behandeling

FLOT schema bij maagkanker

Uw arts heeft u voorgesteld om u te gaan behandelen met cytostatica (celgroeiremmende middelen) De behandeling die u is voorgesteld bestaat uit Docetaxel, 5-Fluorouracil, Folinezuur en Oxaliplatine. Docetaxel, 5-Fluorouracil en Oxaliplatine zijn cytostatica. Folinezuur is een soort vitamine dat de werking van 5-Fluourouracil versterkt en daardoor het effect vergroot. Deze kuur wordt éénmaal per 2 weken gegeven. In principe krijgt u 4 kuren voor de operatie en 4 kuren na de operatie.

Code KUU-120
Laatste revisie: 6 september 2021 - 13:57

FLOT schema bij maagkanker