Headerafbeelding
werken en leren verpleegkundige 2
Behandeling

Fistel bij de anus operatie

Een fistel bij de anus (peri-anale fistel of fistula ani) is een verbinding tussen de endeldarm en de huid. Dit is meestal een overblijfsel van een ontsteking in een anaalkliertje. Er is eigenlijk maar één behandeling die helpt bij een anale fistel en dat is een operatie.

De operatie voor een fistel bij de anus gebeurt meestal in dagbehandeling. 

Lees meer

Meestal zijn uw verhaal en een lichamelijk onderzoek voldoende voor de arts om vast te kunnen stellen dat u een fistel bij de anus heeft. Verder onderzoek is daarom meestal niet nodig.

We geven u hier algemene informatie over de operatie bij een fistel bij de anus. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier is beschreven.

 

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over de behandeling.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Betrokken afdelingen

Code CHI-020
Laatste revisie: 29 oktober 2020 - 14:55
Hoe verloopt de behandeling?

Fistel bij de anus operatie

Kunt u op de vastgestelde opnamedatum niet komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voor de opnamedatum, naar de polikliniek. Bent u de dagen voor de operatie erg verkouden? Moet u veel hoesten of heeft u koorts? Neemt u dan minimaal 24 uur van tevoren contact op met de polikliniek.

Preoperatieve Screening en Centraal Apotheek Punt

Het is belangrijk dat u goed en veilig wordt voorbereid op de operatie. Daarom heeft u enige tijd voor uw opname in het ziekenhuis een afspraak met het Centraal Apotheek Punt (CAP) en de afdeling PreOperatieve Screening (POS/Intake). Dit zijn meestal telefonische afspraken. De anesthesist kan het nodig vinden dat u naar het ziekenhuis komt voor de afspraak. Deze afspraak op de afdeling POS/Intake duurt dan ongeveer 1 uur.

Let op! De afspraken met het CAP en POS/Intake zijn belangrijk; uw operatie kan zonder deze afspraken niet door gaan. Heeft u een belafspraak; zorg dan dat u goed bereikbaar bent en de tijd heeft om alle vragen goed te beantwoorden.

Op www.jbz.nl/anesthesiologie leest u meer over de verdoving en bewaking tijdens de operatie. Als u hierover vragen heeft, kunt u deze bespreken tijdens uw bezoek aan de afdeling POS/Intake.

Informatieboekje POS/Intake

Op de afdeling POS/Intake krijgt u een informatieboekje mee. Hierin leest u belangrijke informatie die u nodig heeft bij de voorbereiding op uw opname. Lees dit boekje goed door!

Nuchter zijn

Voor de operatie moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u vanaf een bepaald tijdstip niets meer mag eten en drinken. U krijgt hierover uitleg van het Planbureau.

Waar meldt u zich?

Op de dag van de opname meldt u zich bij de Infobalie bovenaan de roltrap. Daar wordt u doorverwezen naar de juiste verpleegafdeling.

Tijdens de behandeling

Tijdens de operatie legt de chirurg de fistelgang open. Wanneer de fistel door het onderste deel van de sluitspier van de anus verloopt (en dat is meestal het geval), wordt ook dit deel van de sluitspier opengelegd. Hierbij blijft er genoeg sluitspierweefsel over om incontinentie te voorkomen. De operatiewond wordt opengelaten en geneest vanzelf na een paar weken. Bij ingewikkelde fistels kan een andere operatie nodig zijn. Is dat bij u het geval? Dan bespreekt de arts dat proces met u.

De operatie duurt meestal 45 minuten tot 1 uur.

Wat zijn de risico's?

Geen enkele operatie is zonder risico’s. Zo is er ook bij deze operatie de normale kans op complicaties aanwezig.

Daarnaast zijn er nog enkele specifieke complicaties mogelijk:

 • De ingreep vindt plaats in een bloedvatrijk gebied, de anus. Daarom kan er na de operatie wat bloedverlies optreden.
 • De kans op wondinfectie is nauwelijks aanwezig, omdat de wond helemaal wordt opengelaten.
 • Bij deze ingrepen wordt geopereerd in de omgeving van de sluitspier van de anus. Dit kan tijdelijke of blijvende gevolgen hebben voor de continentie. Onder continentie van de anus verstaan we het vermogen om lucht (winden), vocht (slijm, diarree) en ontlasting onder controle te houden. In het begin kan er minder controle zijn over de sluitspier. U kunt vooral minder controle hebben over winden, maar mogelijk ook over vocht. Zeker omdat de wonden open zijn. Dit betekent dat wanneer u een windje of wat vocht voelt aankomen, u de sluitspier bewust moet aanspannen, terwijl dat voor de operatie moeiteloos en bijna onbewust ging. U moet dus de continentie meer gaan beheersen. Meestal heeft u hier maar een korte tijd last van. Helaas kan in een klein aantal gevallen het verlies van deze controle blijvend zijn. Vooral het verlies van wat vocht kan vervelend zijn.

Adviezen voor thuis

Na ontslag krijgt u een afspraak toegestuurd voor controle op de polikliniek.

Omdat de wond wordt opengelaten, zult u na de operatie zeker wat ongemak en pijn hebben. U mag hiervoor paracetamol innemen. We adviseren u voor de operatie alvast paracetamol in huis halen.

Na de operatie moet de ontlasting zacht gehouden worden. Meestal krijgt u daarvoor een recept voor poeders of een drankje mee naar huis.

Wij raden u aan om na ontslag uit het ziekenhuis:

 • het wondgebied regelmatig met de douche schoon te spoelen. Doe dit na iedere stoelgang, maar ook tussendoor.  2 of 3 keer per dag is meestal voldoende;
 • vezelrijk te eten en genoeg te drinken;
 • niet langer dan 10 minuten te persen;
 • eventueel Movicolon te gebruiken volgens recept, om de ontlasting zacht te houden;
 • de eerste week niet te sporten.

Wondverzorging

Om het bloedverlies op te vangen, kunt u maandverband gebruiken. Het bloedverlies kan nog een tijdje blijven aanhouden. De wond hoeft niet opgevuld te worden met een gaasje, tenzij de behandelend arts anders aangeeft.

Wij raden u aan om voor de operatie na te denken over wie de wond in de thuissituatie gaat verzorgen, mocht dit nodig zijn. Eventueel kunt u voor de operatie alvast een thuiszorginstantie benaderen.

Problemen na ontslag

Neem contact op met het ziekenhuis of met uw huisarts als:

 • u koorts krijgt hoger dan 38.5ºC;
 • de zwelling toeneemt;
 • u meer pijn krijgt.

Vragen of problemen na ontslag?

Stel uw vragen gerust aan uw behandelend arts of huisarts.

 • Bij vragen of problemen thuis na de operatie belt u tijdens kantooruren met de polikliniek Chirurgie, telefoonnummer: (073) 533 60 05.  De polikliniek is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.
 • Bij spoedvragen buiten kantooruren belt u de eerste 48 uur na ontslag met de Spoedeisende Hulp, telefoonnummer: (073) 553 27 00. Na 48 uur na ontslag belt u met de huisarts(enpost).