Behandeling

Enkelvoudige Extramurale Therapie (EET) voor kinderen

Extramurale therapie kan helpen als uw kind problemen heeft met dagelijkse activiteiten op school.

Deze therapie gebeurt voor een deel op de Tolbrug en voor een deel op school. Afhankelijk van de hulp die uw kind nodig heeft, voert een ergotherapeut en/of een fysiotherapie de therapie uit. Alles gebeurt in overleg met u, uw kind en de school. Heeft uw kind een zogenaamd onderwijsarrangement en krijgt het begeleiding van een ambulant begeleider op het gebied van motorische problemen? Dan werken we ook nauw samen met de ambulant begeleider.

Lees meer

Kinderen ontwikkelen zich spelenderwijs. Deze ontwikkeling verloopt niet altijd vanzelf. Een kind kan problemen hebben met dagelijkse activiteiten. Soms blijft het ‘minder handig’ en houdt hij of zij moeite met aan- en uitkleden, schrijven, eten, spelen of meedoen met gym. Hierdoor kan uw kind en/of de leraar problemen ervaren.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over de behandeling van uw kind

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Controleer de zorgverzekering van uw kind

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of uw kind verzekerd is voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ voor kinderen

Kinderen onder de 12 jaar en hun ouders kunnen niet inloggen in het dossier van het kind in MijnJBZ. Wilt u informatie in het dossier inzien? Dan kunt u mogelijk een machtiging voor uw kind aanvragen. Kijk voor de actuele informatie op www.mijnjbz.nl/machtiging.

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Betrokken afdelingen

Code REV-009
Laatste revisie: 23 april 2020 - 11:48
Hoe verloopt de behandeling?

Enkelvoudige Extramurale Therapie (EET) voor kinderen

Overleg met school

Wilt u met de school van uw kind overleggen of wij uw kind op school mogen behandelen? De ergotherapeut en/of fysiotherapeut belt u om te vragen of de school akkoord gaat. Zij willen ook weten welke hulpvraag er is in de schoolsituatie. Daarna maakt de ergotherapeut en/of fysiotherapeut een afspraak om de hulpvraag uitgebreider op school te komen onderzoeken.

Ergotherapie helpt kinderen en jongeren die in hun dagelijkse activiteiten beperkt zijn. Dit kan zijn als gevolg van een ziekte, ongeluk of een aangeboren afwijking.

De kinderergotherapeut:

 • onderzoekt waarom een kind moeite heeft met het uitvoeren van de dagelijkse activiteiten;
 • oefent met uw kind dagelijkse activiteiten die belangrijk zijn voor uw kind en voor de omgeving;
 • adviseert hoe uw kind deze activiteiten het beste kan uitvoeren;
 • adviseert over mogelijk gebruik van hulpmiddelen.

De behandeling

De behandeling kan bestaan uit het trainen en begeleiden van vaardigheden die uw kind wil verbeteren, of waarvan u graag wilt dat uw kind ze verbetert. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Aan- en uitkleden, naar het toilet gaan.
 • (Binnen) spelen.
 • Tekenen, knutselen of schrijven.
 • (Stil)zitten.
 • Oog-handcoördinatie en fijne motoriek.
 • Zelfstandig taken uitvoeren.

De ergotherapeut vraagt u ook vaak om thuis met uw kind te oefenen. Daarnaast is er samenwerking met school, ambulant begeleider en andere zorgverleners. De ergotherapeut behandelt en traint niet alleen, maar geeft ook adviezen aan u en/of de school.

De kinderfysiotherapeut onderzoekt en stimuleert de bewegingsmogelijkheden van uw kind. De kinderfysiotherapeut:

 • Onderzoekt waarom uw kind moeite heeft met beweging.
 • Heeft aandacht voor: het leren bewegen, verbeteren van bewegen, coördinatie en spierkracht en (soms) verminderen van pijnklachten.
 • Soms werken bepaalde lichaamsdelen blijvend niet meer (goed). Het is dan de bedoeling om zo veel mogelijk weer te leren doen, ondanks deze beperking. Dit kan door: het gebruiken van andere spieren, dingen op een andere manier te doen en door het gebruiken van een hulpmiddel.

Behandeling

De fysiotherapeut:

 • Adviseert en begeleidt uw kind bij vaardigheden die hij of zij wil verbeteren, of waarvan u wilt dat uw kind ze beter leert. Het kan gaan om vaardigheden binnen het bewegingsonderwijs of tijdens spel op het schoolplein.
 • Begeleidt u en de leraar bij het stimuleren van motorische activiteiten van uw kind.
 • Leert u en de leraar als dat nodig is omgaan met hulpmiddelen zoals beugels en spalken.

De fysiotherapeut behandelt bijvoorbeeld problemen met:

 • (Buiten) spelen.
 • Grove motoriek, bij gym en bij groot motorische activiteiten zoals kruipen, lopen en springen;
 • Meedoen aan gymles.

Enkelvoudige Extramurale Therapie (EET) wordt vergoed vanuit het basispakket van uw ziektekostenverzekering. U heeft wel een verwijzing nodig van een revalidatiearts.

Als u nog vragen heeft neemt u dan gerust contact met ons op. Het secretariaat Tolbrug Specialistische revalidatie kunt u bereiken via telefoonnummer (073) 556 56 00. Mailen kan natuurlijk ook, naar info@tolbrug.nl.