Behandeling

Elotuzumab, Lenalidomide en Dexamethason bij Multipel Myeloom

U heeft reeds eerder een behandeling voor multipel myeloom (de ziekte van Kahler) gehad en er is nu terugkeer in activiteit van het multipel myeloom. Uw arts heeft u voorgesteld om u te gaan behandelen met Elotuzumab, Lenalidomide en Dexamethason. De Elotuzumab krijgt u op verschillende momenten via het infuus. Verder slikt u 21 dagen Lenalidomide, gevolgd door een rustweek. Naast Lenalidomide zal de arts u ook Dexamethason tabletten voorschrijven. De kuur wordt eenmaal per 4 weken gegeven. Deze behandeling wordt pas gestopt als u de medicijnen niet meer verdraagt of de ziekte weer actief wordt.

Code KUU-182
Laatste revisie: 4 oktober 2021 - 15:44

Elotuzumab, Lenalidomide en Dexamethason bij Multipel Myeloom