Behandeling

Doxorubicine behandeling bij borstkanker

Uw arts heeft u voorgesteld om u te gaan behandelen met het cytostaticum (celgroeiremmend middel): Doxorubicine. Deze behandeling wordt 1 x per 3 weken gegeven. Uw arts bespreekt met u hoeveel cycli u zult krijgen. Deze behandeling kan poliklinisch gegeven worden.

Code KUU-095
Laatste revisie: 15 juni 2021 - 13:32

Doxorubicine behandeling bij borstkanker