Behandeling

Docetaxel (Taxotere®)/Carboplatine chemotherapie

De behandeling die uw arts heeft voorgesteld is een behandeling met twee soorten cytostatica (kankerbestrijdend middel). Deze middelen zijn Docetaxel (dit is hetzelfde als Taxotere®) en Carboplatine. In de folder leest u meer over deze behandeling.

Code KUU-013
Laatste revisie: 21 februari 2022 - 09:53

Docetaxel (Taxotere®)/Carboplatine chemotherapie