Behandeling

Docetaxel (Taxotere)

De behandeling die uw arts heeft voorgesteld is een behandeling met cytostatica (kankerbestrijdend middel). Dit middel is Docetaxel (dit is hetzelfde als Taxotere®). In de folder leest u meer over deze behandeling.

Code KUU-014
Laatste revisie: 22 februari 2021 - 17:02

Docetaxel (Taxotere)