Behandeling

Docetaxel, Oxaliplatin en Capecitabine

Uw arts heeft u voorgesteld om u te gaan behandelen met cytostatica (celgroeiremmende middelen) De behandeling die u is voorgesteld heet de DOC (Docetaxel-Oxaliplatin-Capecitabine) kuur. Docetaxel enOxaliplatine wordt via een infuus toegediend en kan poliklinisch gegeven worden. Capecitabine is een cytostaticum dat in tabletvorm gegeven wordt. U neemt 28 keer in totaal een dosis Capecitabine (=14 dagen), waarna een ‘rustperiode’ volgt (zonder Capecitabine) van zeven dagen. Het aantal kuren wordt door uw arts vastgesteld.

Code KUU-118
Laatste revisie: 6 september 2021 - 13:39

Docetaxel, Oxaliplatin en Capecitabine