Behandeling

Daratumamab-VTD bij multiple myeloom

Hieronder vindt u het behandelschema Daratumumab-VTD gevolgd door autologe stamceltransplantatie bij mutiple myeloom.

Code KUU-265
Laatste revisie: 22 maart 2023 - 12:29

Daratumamab-VTD bij multiple myeloom