Behandeling

Cyclofosfamide Doxorubicine Vincristine (CAV-kuren)

De behandeling die uw arts heeft voorgesteld is een behandeling met 3 soorten cytostatica (kankerbestrijdende middel). Deze middelen zijn Cyclofosfamide (dit is hetzelfde als Endoxan®), Doxorubicine en Vincristine. In de folder leest u meer over deze behandeling

Code KUU-011
Laatste revisie: 22 februari 2021 - 16:46

Cyclofosfamide Doxorubicine Vincristine (CAV-kuren)