Behandeling

Cyclofosfamide Doxorubicine Etoposide (CDE-kuren)

De behandeling die uw arts heeft voorgesteld is een behandeling met 3 soorten cytostatica (kankerbestrijdend middel). Deze middelen zijn Cyclofosfamide (dit is hetzelfde als Endoxan®), Doxorubicine en Etoposide (dit is hetzelfde als Vepesid®). In de folder leest u meer over deze behandeling.

Code KUU-012
Laatste revisie: 21 februari 2022 - 16:15

Cyclofosfamide Doxorubicine Etoposide (CDE-kuren)