Behandeling

CyBorDex behandeling gevolgd door autologe stamceltransplantatie bij Amyloidose

Uw arts heeft u voorgesteld om u te gaan behandelen met chemotherapie gevolgd door stamcelverzameling en door autologe stamceltransplantatie. De kuur bestaat uit 3 fases:

A. Inductiefase
B. Stamcelverzameling
C. Chemotherapie gevolgd door stamceltransplantatie

Code KUU-159
Laatste revisie: 4 oktober 2021 - 10:52

CyBorDex behandeling gevolgd door autologe stamceltransplantatie bij Amyloidose